Wet en regelgeving

De Commissie van Toezicht
25 april 2024
De Commissie van Toezicht

De beroepscode voor de fysiotherapeut is de leidraad voor het handelen van de beroepsgroep. De Commissie van Toezicht is de instantie die, na het indienen van een klacht, onderzoekt en beoordeelt of de fysiotherapeut heeft gehandeld naar de opgelegde normen.

Lees verder
Klachtenregeling en de geschillencommissie (Wkkgz)
20 februari 2024
Klachtenregeling en de geschillencommissie (Wkkgz)

De Wkkgz verplicht alle zorgaanbieders om een laagdrempelige regeling te hebben voor de afhandeling van klachten.

Lees verder
Klachten, geschillen en Tuchtrecht
14 december 2023
Klachten, geschillen en Tuchtrecht

Is er een klacht tegen jou ingediend, lees hier hoe het werkt met klacht en tuchtrecht.

Lees verder
Het medisch tuchtrecht en de Wet BIG
14 december 2023
Het medisch tuchtrecht en de Wet BIG

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) heeft als doel ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en hoog blijft.

Lees verder
Het medisch beroepsgeheim
13 december 2023
Het medisch beroepsgeheim

Alle hulpverleners met een BIG-registratie moeten zich houden aan het medisch beroepsgeheim. Je mag daarom als fysiotherapeut geen informatie over de patiënt delen zonder dat je daarvoor toestemming hebt gekregen van de patiënt.

Lees verder
Beroepscode voor de Fysiotherapeut
05 december 2023
Beroepscode voor de Fysiotherapeut

De beroepscode is een leidraad voor professioneel handelen en geeft fysiotherapeuten handvatten om een afweging te maken bij morele dilemma's.

Lees verder
Wet BIG
23 november 2023
Wet BIG

De Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) heeft als doel de kwaliteit in de gezondheidszorg hoog te houden en patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners, zoals fysiotherapeuten. Op deze pagina lees je meer over wat de wet inhoudt, het BIG-register en de rol van het KNGF.

Lees verder
Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg
09 oktober 2023
Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Op het moment dat zorgverleners gegevens van cliënten met elkaar uitwisselen, gelden wettelijke regels. Bestaande wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) verplicht zorgverleners zorgvuldig met medische gegevens om te gaan. Deze wetten richten zich echter niet specifiek op elektronische gegevensuitwisseling. De wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens doet dat wel.

Lees verder
Functionaris voor de Gegevensbescherming
09 oktober 2023
Functionaris voor de Gegevensbescherming

Op 25-05-2018 is de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Je dient je, sinds dat moment, te buigen over de vraag of je een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) moet aanstellen.

Lees verder
Incidenten en calamiteiten
28 september 2023
Incidenten en calamiteiten

Hoewel de meeste fysiotherapeuten ernaar streven goede zorg te leveren en de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg goed is, kan er altijd toch altijd iets mis gaan. Vrijwel iedere fysiotherapeut krijgt wel eens te maken met een (bijna-)incident.

Lees verder
  • 1
  • 2