kngf---selectie---lr--031--mcklin-fotografie.jpg
23 juli 2020

Juridische ondersteuning

Ben je in loondienst? Met het KNGF-lidmaatschap Compleet pakket ontvang je voor arbeidsrechtelijke zaken juridische ondersteuning. Ook bij gezondheidsrechtelijke trajecten is juridische ondersteuning mogelijk.

Juridische ondersteuning voor werknemers

Als fysiotherapeut werkzaam in loondienst heb je ongetwijfeld wel eens een vraag over je beroepsuitoefening. En die gaat niet altijd direct over je vak. Denk bijvoorbeeld aan vragen over je arbeidsovereenkomst of aanstelling. Even klankborden over een probleem met je werkgever? Uitleg over een onderdeel van de cao waaronder je valt? Of juist vragen hoe het zit als er geen cao is, zoals in de eerstelijns praktijk? Bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden, scholing of salaris. Of benieuwd naar je rechten en plichten richting de patiënt? Daarvoor kan je bij ons aankloppen. Vaak kan Ledenvoorlichting je op weg helpen. Zo niet, dan pakt onze ledenadviseur je vraag op. Vaak blijkt dit voldoende. Maar mocht het onverhoopt toch wat ingewikkelder in elkaar steken, dan begeleidt onze ledenadviseur je naar Lextone Legal Services. De behandelaar van Lextone zoekt vanuit je belang naar een goede oplossing. In het uiterste geval leidt het tot een rechtszaak, hoewel het voorkomen daarvan meestal de voorkeur heeft.

Waarvoor juridische ondersteuning

KNGF  biedt je juridische ondersteuning voor geschillen die te maken hebben met je arbeidsovereenkomst (of aanstelling bij ambtenaren) en eventuele ‘gezondheidsrechtelijke’ trajecten.

Wanneer juridische ondersteuning

Het recht op juridische ondersteuning geldt voor je als is voldaan aan de volgende voorwaarden

  • je bent werkzaam als fysiotherapeut in loondienst en de gebeurtenis houdt daarmee direct verband
  • de gebeurtenis vindt plaats tijdens je lidmaatschap (‘bevoegd werkzaam lid in loondienst’) KNGF Compleet
  • de behoefte aan juridische ondersteuning was bij aanvang van je lopende KNGF-lidmaatschap redelijkerwijs niet te voorzien
  • de gebeurtenis vindt plaats tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020
  • er voorts geen aanspraak bestaat op basis van een rechtsbijstand- of aansprakelijkheidsverzekering en er geen sprake is van opzet, illegale bedoelingen of welbewust handelen.

Wat mag je verwachten?

De behandeling door Lextone Legal Services is niet aan een maximum gebonden. De ondersteuning houdt dus niet op als die wat meer tijd blijkt te vergen. Een vergoeding voor een eigen advocaat valt niet onder de overeenkomst tussen KNGF en Lextone Legal Services.