kngf---selectie---lr--031--mcklin-fotografie.jpg
23 juli 2020

Juridische ondersteuning

Ben je in loondienst? Met het KNGF-lidmaatschap Compleet pakket ontvang je voor arbeidsrechtelijke zaken juridische ondersteuning.

Juridische ondersteuning voor werknemers

Als fysiotherapeut werkzaam in loondienst heb je ongetwijfeld wel eens een vraag over je beroepsuitoefening. En die gaat niet altijd direct over je vak. Denk bijvoorbeeld aan vragen over je arbeidsovereenkomst of aanstelling. Even klankborden over een probleem met je werkgever? Uitleg over een onderdeel van de cao waaronder je valt? Of juist vragen hoe het zit als er geen cao is, zoals in de eerstelijns praktijk? Bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden, scholing of salaris. Of benieuwd naar je rechten en plichten richting de patiënt? Daarvoor kan je bij ons aankloppen. Vaak kan Ledenvoorlichting je op weg helpen. Zo niet, dan pakt onze partner FBZ Rechtshulp je vraag op. De behandelaar van FBZ zoekt vanuit je belang naar een goede oplossing. 

Waarvoor juridische ondersteuning

KNGF  biedt je juridische ondersteuning voor geschillen die te maken hebben met je arbeidsovereenkomst (of aanstelling bij ambtenaren).

Wanneer juridische ondersteuning

Het recht op juridische ondersteuning geldt voor je als is voldaan aan de volgende voorwaarden

  • je bent werkzaam als fysiotherapeut in loondienst en de gebeurtenis houdt daarmee direct verband
  • de gebeurtenis vindt plaats tijdens je lidmaatschap (‘bevoegd werkzaam lid in loondienst’) KNGF Compleet
  • de behoefte aan juridische ondersteuning was bij aanvang van je lopende KNGF-lidmaatschap redelijkerwijs niet te voorzien
  • de gebeurtenis vindt plaats tussen 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024
  • er voorts geen aanspraak bestaat op basis van een rechtsbijstand- of aansprakelijkheidsverzekering en er geen sprake is van opzet, illegale bedoelingen of welbewust handelen.

Wat mag je verwachten?

Elk kalenderjaar heb je recht op 10 uur kosteloze juridische ondersteuning. Mocht je onverhoopt meer uren nodig hebben, dan kan je dit afnemen tegen een gereduceerd tarief van € 100,- (excl. btw). De ondersteuning houdt dus niet op als die wat meer tijd blijkt te vergen. Een vergoeding voor een eigen advocaat valt niet onder de overeenkomst tussen KNGF en FBZ.

Voor vragen neem je contact op met [email protected] of je belt naar 033-467 29 29.