Gezamenlijk op weg naar de toekomst

We staan voor een belangrijke beslissing. De besturen van KNGF en SKF gaan in gesprek met leden en deelnemers over de gezamenlijke toekomstvisie op ons vak. Geef je op voor een van de webinars of voor de landelijke bijeenkomst op 13 maart.

Welkom bij het KNGF

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland.

Het KNGF bevordert de kwaliteit van het vak fysiotherapie en behartigt de sociaaleconomische en maatschappelijke belangen van meer dan 15.000 aangesloten fysiotherapeuten. Daarmee vertegenwoordigt het KNGF de beroepsgroep in de volle breedte. Aan de vereniging zijn 13 beroepsinhoudelijke verenigingen verbonden. Het KNGF beheert het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL met daarin meer dan 22.000 geregistreerde fysiotherapeuten.

Gezamenlijk op weg naar de toekomst

Door belangrijke actuele ontwikkelingen is het nodig dat we nadenken over hoe fysiotherapie er in de toekomst uit moet zien. Als fysiotherapeuten moeten we zelf de regie nemen om onze rol en positie in de zorg sterker te maken. Het is belangrijk dat we het met elkaar eens zijn over onze plannen voor de toekomst. Praat mee. De afronding van deze gesprekken en discussie gebeurt tijdens een extra ALV op 27 maart 2024. Uiteindelijk moet iedereen zich uit kunnen spreken over de toekomst, zodat we samen met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen treden.

test
Contractering 2024

Elk jaar analyseren we het inkoopbeleid en de contracten die je van zorgverzekeraars krijgt en we helpen je zo een keuze te maken. Dit is het dossier 2024.