ALV woensdag 29 september: we gaan verder met de samenwerking!

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNGF op woensdag 29 september stemden de leden van het KNGF voor het inrichten van één platform voor de ontwikkeling en positionering van de beroepsgroep fysiotherapie en het bestuurlijk samengaan van SKF en KNGF. Vanaf 1 januari 2022 organiseren we daarmee één plek voor de individuele registratie en praktijk registratie van onze beroepsgroep. De besturen van SKF en KNGF zijn verheugd over deze uitslag: het is een historisch moment voor beide organisaties en geeft een belangrijke impuls aan de verdere inrichting van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie en de benodigde commissies.

test
Informatie over corona en COVID-19

Op onze pagina met vragen en antwoorden geven we antwoord op vragen die de afdeling ledenvoorlichting krijgt en delen we informatie die we zelf verzamelen. Daarnaast is er een aparte pagina over de continuïteitsbijdrage en het onderzoek naar paramedische herstelzorg COVID-19.

Contractering 2022

Elk jaar analyseren we het inkoopbeleid en de contracten die je van zorgverzekeraars krijgt en helpen je zo een keuze te maken. Dit is het dossier 2022.

Dossier samenwerking SKF en KNGF

Het KNGF en Stichting Keurmerk Fysiotherapie bundelen de krachten met als doel: samenwerking.

Deel je jouw praktijkdata met de LDF?

Een béétje capsulitis adhaesiva is na twintig codes 008 ontdooid.

Met hoeveel codes ben je weer fit na een quadriceps femoris ruptuur? In de Landelijke Database Fysiotherapie verzamelen we samen, als fysiotherapeuten, data over fysiotherapie. Data die je inzicht geeft.

test