ALV woensdag 29 september: de samenwerking tussen SKF en KNGF

Deze extra ALV is bijzonder en staat in het teken van één belangrijk onderwerp: het samengaan van SKF en KNGF. De agenda, stukken en gevraagde besluitvorming die bij de ALV-agenda horen, vind je op www.kngf.nl/alv. Informatie over de samenwerking en antwoord op je vragen staat op onze gezamenlijke website: skfenkngf.nl

test
Informatie over corona en COVID-19

Op onze pagina met vragen en antwoorden geven we antwoord op vragen die de afdeling ledenvoorlichting krijgt en delen we informatie die we zelf verzamelen. Daarnaast is er een aparte pagina over de continuïteitsbijdrage en het onderzoek naar paramedische herstelzorg COVID-19.

Contractering 2022

Elk jaar analyseren we het inkoopbeleid en de contracten die je van zorgverzekeraars krijgt en helpen je zo een keuze te maken. Dit is het dossier 2022.

Dossier samenwerking SKF en KNGF

Het KNGF en Stichting Keurmerk Fysiotherapie bundelen de krachten met als doel: samenwerking.

Deel je jouw praktijkdata met de LDF?

Een béétje capsulitis adhaesiva is na twintig codes 008 ontdooid.

Met hoeveel codes ben je weer fit na een quadriceps femoris ruptuur? In de Landelijke Database Fysiotherapie verzamelen we samen, als fysiotherapeuten, data over fysiotherapie. Data die je inzicht geeft.

test