kngf---selectie---lr--023--mcklin-fotografie.jpg
14 december 2023

Klachten, geschillen en Tuchtrecht

Is er een klacht tegen jou ingediend, lees hier hoe het werkt met klacht en tuchtrecht.

De klachtenregeling en de geschillencommissie (Wkkgz)

De Wkkgz verplicht alle zorgaanbieders om een laagdrempige regeling te hebben voor de afhandeling van klachten. Via het KNGF kan je je aansluiten bij de Klachtenregeling en de Geschillencommissie Fysiotherapie. Lees verder 

Het Verenigingstuchtrecht De Commissie van Toezicht

De beroepscode voor fysiotherapeut is de leidraad voor het handelen vande beroepsgroep. De Commissie van Toezicht is de instantie die, na het indienen van een klacht, onderzoekt en beoordeeld of de fysiotherapeut heeft gehandeld naar de opgelegde normen. Lees verder

Het medisch tuchtrecht (Wet BIG)

Het medisch tuchtrecht is geregeld in de Wet BIG. Het geldt voor alle beroepsgroepen die staan ingeschreven in het BIG-register. Bijvoorbeeld artsen, tandartsen, verpleegkundigen en dus ook fysiotherapeuten. Lees verder