Onderzoekers zorgen voor beweging

Hoe zou het vak fysiotherapie zich ontwikkelen als er geen onderzoek gedaan zou worden? Het KNGF ondersteuntwetneschap en onderzoekers. Wil jij weten wat we jou allemaal bieden?

Onderzoeker

Kennis in beeld

Wil je meer weten over onderzoeken die jouw collega’s uitvoeren? Van diverse onderzoeken hebben we filmpjes waarin de onderzoekers uitleg geven over methodiek en resultaat.

test

Onderzoeker

Onderzoeksartikelen in FysioPraxis

Heb je onlangs je (promotie)onderzoek afgerond of heb je in je lopende onderzoek al mooie inzichten te delen? Schrijf dan een artikel voor de wetenschapsrubriek in FysioPraxis.

De verschenen wetenschappelijke artikelen van FysioPraxis hebben we voor je verzameld op het KNGF-kennisplatform.  

test

Onderzoeker

WCF subsidie-call 2020/2021: ‘Zinnige en zuinige zorg’

Het WCF beoogt in calls voor onderzoeksvoorstellen aan te sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en wil dat met de gehonoreerde voorstellen relevante vraagstukken opgelost worden, zodat de fysiotherapeutische praktijk hiervan profiteert. De maatschappelijke speerpunten van het KNGF zijn benoemd in het Uitvoeringsplan visie 2025. Daarnaast vormt het systeemadvies een belangrijk kader om te komen tot betere toegang tot zorg en betere betaalbaarheid van zorg. De geprioriteerde vragen onder thema A: ‘Zinnige en zuinige zorg’ van de Onderzoeksagenda Fysiotherapie sluiten goed aan bij het uitvoeringsplan en het systeemadvies. Derhalve kunnen onderzoeksprojecten gericht op dit thema een waardevolle bijdrage leveren aan de realisatie van de beleidsdoelen van het KNGF.

Voor deze call is een totaal budget van € 337.500,- beschikbaar. Per onderzoeksvoorstel kan maximaal € 168.750,- aangevraagd worden. De maximale duur van een project is vier jaar. Voorstellen beogen een antwoord te geven op één of meerdere onderzoeksvragen uit de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’. Het betreft de vragen 3, 4 en 5 van thema A: ‘Zinnige en zuinige zorg’.

test

Onderzoeker

Onderzoekersnetwerk

Naast de onderzoeks netwerkkaart biedt het KNGF je nog meer voordelen:  

  • Gratis deelname aan bijeenkomsten voor onderzoekers zoals de Wetenschapsdag   
  • Lezingen/scholing op wetenschappelijk gebied   
  • Volledige toegang tot het kennisplatform op KNGF.nl met alle richtlijnen en ontwikkelingen in onderzoek  
  • Tien keer per jaar gratis de FysioPraxis op de mat
  • Twee keer per week de digitale FysioEnieuws 

Bij aanmelding voor het onderzoekersnetwerk betaal je € 8 p/m. Ben je al KNGF-lid? Dan is deelname aan het onderzoekersnetwerk voor jou helemaal gratis

test