kngf---selectie---lr--028--mcklin-fotografie.jpg
22 januari 2024

Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie (IOF)

Breng jezelf en je praktijk verder door van en met elkaar te leren! Een middel hiervoor is een intercollegiaal Overleg Fysiotherapie (IOF).

IOF is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je met andere fysiotherapeuten op gestructureerde wijze in gesprek gaat over het vak.

IOF op een rijtje:

 • Middel voor deskundigheidsbevordering
 • 5 bijeenkomsten
 • 12 studiepunten
 • voordeel bij het KNGF-lidmaatschap
 • stel zelf je groep samen of sluit aan bij een bestaande groep
 • maar vooral: praat met elkaar over je vak

Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie (IOF)

In een IOF bespreken fysiotherapeuten met elkaar een aspect van de beroepsuitoefening, waarbij reflectie op het eigen handelen en het handelen van collegae centraal staat en er van en met elkaar geleerd wordt.

Het kan gaan over een vakinhoudelijk thema zoals een beweegprogramma of richtlijn , een actuele maatschappelijke ontwikkeling of hoe je als fysiotherapeut met veranderende wetgeving omgaat. Het KNGF heeft hiervoor jaarprogramma’s over verschillende onderwerpen ontwikkeld. Deze jaarprogramma’s stimuleren je aan de hand van opdrachten om over het onderwerp na te denken en met elkaar te bespreken. Daarnaast krijg je tips hoe je dit gesprek samen voert.

Wie kan meedoen aan een IOF?

Elke fysiotherapeut die zichzelf verder wil ontwikkelen door te leren van collega-fysiotherapeuten kan IOF hiervoor inzetten. Je kunt je eigen IOF-groep starten met 5 tot 15 collega’s uit je praktijk of netwerk of je sluit je aan bij een bestaande groep.

Aanmelden voor een IOF

Via Mijn KNGF kun je je aanmelden voor deelname aan een IOF (ga hiervoor naar Lidmaatschap en IOF).

Wil je zelf een IOF-groep starten? Neem dan contact op met de IOF-administratie via mail op [email protected] of bel 033-4672929.

De kosten voor deelname per jaarprogramma zijn voor KNGF Compleet leden € 21,40. Overige deelnemers betalen € 160,50.

De groep

Een IOF-groep bestaat uit 5 tot 15 deelnemers, die allemaal fysiotherapeuten zijn. Een IOF-groep kun je zelf samenstellen. Voorwaarde voor een groep is dat minstens één fysiotherapeut lid is van het KNGF. Elk IOF-groep heeft een IOF-coach. Elke van de deelnemers van een IOF-groep mag deze rol op zich nemen. De IOF-coach is namens het IOF contactpersoon voor het KNGF. Ook is de coach procesbegeleider: de coach meldt de groep en het gekozen jaarprogramma aan, verspreidt de informatie onder de deelnemers en zorgt dat de deelnemersaanwezigheid bijgehouden wordt in MijnKNGF.

Het jaarprogramma

Een IOF-programma bestaat uit vijf bijeenkomsten van elk twee uur. De voorbereidingstijd is een half uur per bijeenkomst. 

Accreditatie

Het bijwonen van minimaal vier (van de vijf) bijeenkomsten verspreid over een jaar levert na positieve afronding van de zelfreflectietoets 12 punten op (per IOF en per jaar).

Onderwerpen jaarprogramma’s

Het KNGF maakt IOF-jaarprogramma’s die je ondersteunen bij het bespreken van een onderwerp. Als je groep een eigen onderwerp wilt kiezen, raden we het jaarprogramma IOF Algemeen aan. Meer toelichting over de inhoud van deze jaarprogramma’s vind je in het overzicht IOF jaarprogramma’s 2024.

De jaarprogramma’s van 2024 zijn:

Overig

 • IOF Algemeen
 • Ethiek in de Fysiotherapie
 • IOF Innovatie en implementatie (NIEUW)

Richtlijnimplementatie

 • ‘Fysiotherapie bij patiënten met pijn’: wat kan jij (niet) doen?
 • KNGF- richtlijn Lage rug en LRS
 • KNGF- richtlijn Zelfmanagement
 • KNGF- richtlijn COPD
 • KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering
 • KNGF-evidence statement Acute knie
 • KNGF-richtlijn Reumatoïde artritis
 • KNGF-richtlijn Artrose heup knie

Beroepsinhoudelijk

 • Fysiotherapie in de verstandelijk gehandicaptenzorg 
 • Geriatriefysiotherapie in de thuissituatie
 • Fysiotherapie bij kinderen met een beperking (NIEUW)

Wetenschap

 • Wat zegt de wetenschappelijke (vak)literatuur?

Weet je aan welk programma je wilt meedoen?

De IOF-coach kan het gekozen jaarprogramma doorgeven via de IOF-coachpagina op Mijn KNGF. Of je schrijft je individeel in bij een bestaande groep.