always-on---jorn--004--mcklin-fotografie---klein-landscape.jpg
27 augustus 2020

Beroepsinhoudelijke verenigingen

De 13 beroepsinhoudelijke verenigingen houden zich bezig met de belangen en de vakinhoud van fysiotherapeuten die zich nader hebben toegelegd op, of gespecialiseerd zijn in de behandeling van specifieke aandoeningen of categorieën patiënten.

Aan het KNGF zijn 13 beroepsinhoudelijke verenigingen (BI’s) verbonden. Zij houden zich bezig met de belangen en de vakinhoud van fysiotherapeuten die zich nader hebben toegelegd op, of gespecialiseerd zijn in de behandeling van specifieke aandoeningen of categorieën patiënten.

Elke BI heeft een eigen bestuur en leden, waarmee binnen KNGF-verband nauw samengewerkt wordt.

Dit zijn de Beroepsinhoudelijke Verenigingen van het KNGF:

NVBF
NVFB
NVFG
NVFK
NVFS
NVMT
NVOF
VHVL
NVFL
NVZF
NVFVG
NVRF
NFP

 

Contributies Beroepsinhoudelijke Verenigingen

De contributies voor de Beroepsinhoudelijke Verenigingen vind je hier