Samen kom je verder

Fysiotherapeuten werken in verschillende organisatievormen. Als eenmanspraktijk, netwerk of regionaal (multidisciplinair) samenwerkingsverband. Het KNGF helpt jou en je organisatie, om jullie activiteiten op een steeds hoger plan te krijgen.

Nieuws over regionalisering en multidisciplinair samenwerken

 In FysioPraxis vertellen twee samenwerkingsverbanden over hun organisatie. Paramedische Zorggroep Eemland: 'De tijd is rijp voor samenwerking!' En Coöperatie Fysiotherapeuten Midden Holland werkt 'voortvarend: niet afwachten, maar aan tafel zitten'.

test
Contractering 2022

Elk jaar analyseren we het inkoopbeleid en de contracten die je van zorgverzekeraars krijgt en helpen je zo een keuze te maken. Dit is het dossier 2022.

Bestuurlijke conferenties

Voor bestuurders van samenwerkingsverbanden organiseert het KNGF meerdere keren per jaar (online) conferenties. Over verschillende thema's.

test
Regionaal multidisciplinair netwerk

De juiste zorg op de juiste plek daagt eerste lijn fysiotherapeuten en praktijkmanagers en -eigenaars uit om regionaal en multidisciplinair te gaan samenwerken. Binnen de samenwerking wil je een sterke onderhandelingspositie, een heldere en efficiënte bestuurlijke organisatie, een goede regionale positionering van fysiotherapie en nieuwe zorgproducten ontwikkelen. De regioadviseurs van het KNGF begeleiden en adviseren over bekostiging, data-infrastructuur en organisatie.

Locatiekaart samenwerkingsverbanden

Waar sta jij op de kaart?

Op deze kaart vind je informatie over samenwerkingsverbanden. Je kunt collega's vragen om advies. Of zelf kennis delen. Met samenwerkingsverbanden of een adviseur van het KNGF.

Op de kaart laten we zien:

  • Het samenwerkingsverband
  • De status
  • Tips en een omschrijving: wat kenmerkt jullie?

 

test
Regioadvies

Het KNGF heeft een team van specialisten dat voor je klaarstaat: de regioadviseurs. Dit team bestaat uit specialisten die jouw praktijk bezoeken, de beroepsinhoudelijke verenigingen adviseren in de uitvoering van hun jaarplan en die ondersteuning bieden op een specifiek aandachtsgebied, zoals samenwerkingsverbanden, ontmoetingen met leden, studenten en starters, ondernemerschap enzovoort.

Management data

De Landelijke Database Fysiotherapie

Om efficiënt samen te werken is data onmisbaar. Voor eigen managementrapportages of om behandelresultaten te vergelijken en benchmarken. Het KNGF verzamelt data uit de verschillende EPD's in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). In het LDF-dashboard is deze data inzichtzichtelijk en geschikt voor analyses. Het dashboard wordt steeds verder ontwikkeld, ook voor netwerken en samenwerkingsverbanden. Zo wordt het mogelijk om maatwerkrapportages te maken. 

Heb je interesse in een maatwerkrapportage? Neem dan contact op met een regioadviseur of bekijk het LDF-dashboard alvast. 

 

test

Bekostiging

De Juiste Zorg Op De Juiste Plek

Het subsidieprogramma voor De Juiste Zorg Op De Juiste Plek is in maart 2019 van start gegaan. Voor een periode van 3 jaar is er een budget van 7 miljoen euro beschikbaar, te verdelen over: 

  1. Startimpuls: Bedoeld om samenwerking op gang te krijgen.
  2. Uitvoeringsimpuls: Vervolg op de startimpuls voor de uitvoering van concrete samenwerkingsactiviteiten.
  3. Regio-impuls: voor de doorontwikkeling van een goede regiosamenwerking 

Wil jouw samenwerkingsverband kans maken op een deel van dit subsidiebudget? Laat het KNGF een screening uitvoeren voor welke impuls je in aanmerking komt. 

 

test