Samen kom je verder

Fysiotherapeuten werken in verschillende organisatievormen. Als eenmanspraktijk, netwerk of regionaal (multidisciplinair) samenwerkingsverband. Het KNGF helpt jou en je organisatie, om jullie activiteiten op een steeds hoger plan te krijgen.

Samenvattingskaart waarde van regionale samenwerking in de fysiotherapie

Het KNGF werkt samen met de beroepsgroep hard aan de verhoging van de organisatiegraad binnen de eerstelijns fysiotherapie. Recent onderzoek heeft laten zien dat de verhoging van de organisatiegraad op korte termijn leidt tot het vergroten van je sociale netwerk en een toename van de professionele samenwerking. Op middellange termijn resulteert dit in meer vakinhoudelijke kennisuitwisseling en op de langere termijn leidt het tot een versterking in regionale positionering van het vak fysiotherapie. Dit is positief nieuws voor alle fysiotherapeuten in de regio die hard werken aan de regionale versterking.

test

Je samenwerkingsverband en de gemeente

De gemeente is voor steeds meer praktijken een belangrijke samenwerkingspartner. Samen met praktijkhouders, adviseurs van de gemeente en bewoners maakten we daarom deze toolkit voor KNGF-leden. Voor samenwerkingsverbanden die een eerste of volgende stap willen zetten in het gemeentelijk domein. We bundelen tips, principes en verhalen. Steeds op drie niveaus: vanuit de praktijk, naar de wijk, tot in het gemeentehuis.

test

Samen sterk in de regio

Om zorg aan patiënten te verbeteren wordt ingezet op betere samenwerking tussen zorgprofessionals op lokaal en regionaal niveau. Daarbij gaat het zowel om samenwerking tussen fysiotherapeuten in de eerste, tweede en derde lijn als tussen fysiotherapeuten en (para)medici. Deze ontwikkeling is landelijk ingezet en vanuit de juiste zorg op de juiste plek (het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg). De beroepsgroep fysiotherapie is in tegenstelling tot een groot aantal andere disciplines al geruime tijd bezig met het stimuleren van samenwerking tussen fysiotherapeuten onderling en tussen fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals (programma regionalisering en samenwerking). Vanuit de Bestuurlijke afspraken paramedische zorg (2019-2022) is een extra impuls gegeven aan de samenwerking tussen fysiotherapeuten en een aantal paramedische disciplines die onderdeel uitmaken van Paramedisch Platform Nederland (diëtisten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, huidtherapeuten en logopedisten) door de start van het programma Organisatiegraad.

test

(Ont)regelprojecten zorgaanbieders

Subsidieregeling

Verminder regeldruk met hulp van subsidie ‘(Ont)regelprojecten zorgaanbieders’

Wil je minder regeldruk in je eigen organisatie realiseren? Daar kun je nu subsidie voor aanvragen bij het ministerie van VWS. Deze subsidie is interessant voor samenwerkingsverbanden, praktijken die willen samenwerken met andere praktijken of praktijken met minimaal 10 fysiotherapeuten. De subsidieregeling is er voor activiteiten die administratieve processen – die voortkomen uit inkoop- en/of verantwoordingeisen – schrappen, vereenvoudigen of herinrichten. Kortom, de administratie kost jullie minder tijd, doordat verantwoording efficiënter verloopt.

test

Nieuws over regionalisering en multidisciplinair samenwerken

 In FysioPraxis vertellen twee samenwerkingsverbanden over hun organisatie. Paramedische Zorggroep Eemland: 'De tijd is rijp voor samenwerking!' En Coöperatie Fysiotherapeuten Midden Holland werkt 'voortvarend: niet afwachten, maar aan tafel zitten'.

test
Contractering 2025

Elk jaar analyseren we het inkoopbeleid en de contracten die je van zorgverzekeraars krijgt en we helpen je zo een keuze te maken. Dit is het dossier 2025.

Locatiekaart samenwerkingsverbanden

Waar sta jij op de kaart?

Op deze kaart vind je informatie over samenwerkingsverbanden. Je kunt collega's vragen om advies. Of zelf kennis delen. Met samenwerkingsverbanden of een adviseur van het KNGF.

Op de kaart laten we zien:

  • Het samenwerkingsverband
  • De status
  • Tips en een omschrijving: wat kenmerkt jullie?

 

test
Regioadvies

Het KNGF heeft een team van specialisten dat voor je klaarstaat: de regioadviseurs. Dit team bestaat uit specialisten die jouw praktijk bezoeken, de beroepsinhoudelijke verenigingen adviseren in de uitvoering van hun jaarplan en die ondersteuning bieden op een specifiek aandachtsgebied, zoals samenwerkingsverbanden, ontmoetingen met leden, studenten en starters, ondernemerschap enzovoort.

Management data

De Landelijke Database Fysiotherapie

Om efficiënt samen te werken is data onmisbaar. Voor eigen managementrapportages of om behandelresultaten te vergelijken en benchmarken. Het KNGF verzamelt data uit de verschillende EPD's in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). In het LDF-dashboard is deze data inzichtzichtelijk en geschikt voor analyses. Het dashboard wordt steeds verder ontwikkeld, ook voor netwerken en samenwerkingsverbanden.  

Wil je weten hoe je het LDF dashboard kunt gebruiken voor jouw samenwerkingsverband? Neem dan contact op met een regioadviseur of bekijk het LDF-dashboard alvast. 

 

test

Bekostiging

De Juiste Zorg Op De Juiste Plek

Het subsidieprogramma voor De Juiste Zorg Op De Juiste Plek is in maart 2019 van start gegaan. Voor een periode van 3 jaar is er een budget van 7 miljoen euro beschikbaar, te verdelen over: 

  1. Startimpuls: Bedoeld om samenwerking op gang te krijgen.
  2. Uitvoeringsimpuls: Vervolg op de startimpuls voor de uitvoering van concrete samenwerkingsactiviteiten.
  3. Regio-impuls: voor de doorontwikkeling van een goede regiosamenwerking 

Wil jouw samenwerkingsverband kans maken op een deel van dit subsidiebudget? Laat het KNGF een screening uitvoeren voor welke impuls je in aanmerking komt. 

 

test