Samen kom je verder

Fysiotherapeuten werken in verschillende organisatievormen. Als eenmanspraktijk, netwerk of regionaal (multidisciplinair) samenwerkingsverband. Het KNGF helpt jou en je organisatie, om jullie activiteiten op een steeds hoger plan te krijgen.

Contractering 2021

In september en begin oktober versturen zorgverzekeraars hun aanbiedingsbrieven voor de overeenkomsten 2021 (sommige brieven zijn voor 2021-2022). Voor veel fysiotherapeuten is dit contracteerproces een intensief en impactvol gebeuren. Om je te helpen een weloverwogen keuze te maken over het al dan niet afsluiten van een overeenkomst, organiseren we in oktober weer de jaarlijkse zogenaamde contracteeravonden

Regionaal multidisciplinair netwerk

De juiste zorg op de juiste plek daagt eerste lijn fysiotherapeuten en praktijkmanagers en -eigenaars uit om regionaal en multidisciplinair te gaan samenwerken. Binnen de samenwerking wil je een sterke onderhandelingspositie, een heldere en efficiënte bestuurlijke organisatie, een goede regionale positionering van fysiotherapie en nieuwe zorgproducten ontwikkelen. De regioadviseurs van het KNGF begeleiden en adviseren over bekostiging, data-infrastructuur en organisatie.

Management data

De Landelijke Database Fysiotherapie

Om efficiënt samen te werken is data onmisbaar. Voor eigen managementrapportages of om behandelresultaten te vergelijken en benchmarken. Het KNGF verzamelt data uit de verschillende EPD's in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). In het LDF-dashboard is deze data inzichtzichtelijk en geschikt voor analyses. Het dashboard wordt steeds verder ontwikkeld, ook voor netwerken en samenwerkingsverbanden. Zo wordt het mogelijk om maatwerkrapportages te maken. 

Heb je interesse in een maatwerkrapportage? Neem dan contact op met een regioadviseur of bekijk het LDF-dashboard alvast. 

 

test

Bekostiging

De Juiste Zorg Op De Juiste Plek

Het subsidieprogramma voor De Juiste Zorg Op De Juiste Plek is in maart 2019 van start gegaan. Voor een periode van 3 jaar is er een budget van 7 miljoen euro beschikbaar, te verdelen over: 

  1. Startimpuls: Bedoeld om samenwerking op gang te krijgen.
  2. Uitvoeringsimpuls: Vervolg op de startimpuls voor de uitvoering van concrete samenwerkingsactiviteiten.
  3. Regio-impuls: voor de doorontwikkeling van een goede regiosamenwerking 

Wil jouw samenwerkingsverband kans maken op een deel van dit subsidiebudget? Laat het KNGF een screening uitvoeren voor welke impuls je in aanmerking komt. 

 

test

Locatiekaart samenwerkingsverbanden

Waar sta jij op de kaart?

Op deze kaart vind je informatie over samenwerkingsverbanden. Je kunt collega's vragen om advies. Of zelf kennis delen. Met samenwerkingsverbanden of een adviseur van het KNGF.

Op de kaart laten we zien:

  • Het samenwerkingsverband
  • De praktijken (en alle gegevens daarvan) die meewerken 
  • De status
  • Tips en een omschrijving: wat kenmerkt jullie?

 

test