samen-sterk-in-de-regio.png
14 augustus 2023

Samen sterk in de regio

Om zorg aan patiënten te verbeteren wordt ingezet op betere samenwerking tussen zorgprofessionals op lokaal en regionaal niveau. Daarbij gaat het zowel om samenwerking tussen fysiotherapeuten in de eerste, tweede en derde lijn als tussen fysiotherapeuten en (para)medici.

Deze ontwikkeling is landelijk ingezet en vanuit de juiste zorg op de juiste plek (het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg). De beroepsgroep fysiotherapie is in tegenstelling tot een groot aantal andere disciplines al geruime tijd bezig met het stimuleren van samenwerking tussen fysiotherapeuten onderling en tussen fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals (programma regionalisering en samenwerking). Vanuit de Bestuurlijke afspraken paramedische zorg (2019-2022) is een extra impuls gegeven aan de samenwerking tussen fysiotherapeuten en een aantal paramedische disciplines die onderdeel uitmaken van Paramedisch Platform Nederland (diëtisten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, huidtherapeuten en logopedisten) door de start van het programma Organisatiegraad.

 

Programma Organisatiegraad

Het programma Organisatiegraad is enerzijds gericht op een betere samenwerking tussen fysiotherapeuten in de eerste, tweede en derde lijn en anderzijds op de samenwerking met andere betrokken zorgprofessionals zoals huisartsen, diëtisten en overige paramedici.

Het KNGF is in lijn met haar missie de beroepsgroep al langere tijd aan het mobiliseren om te komen tot samenwerking binnen de eerstelijns fysiotherapeutische zorg. Met de start van het programma Organisatiegraad is dit proces geïntensiveerd. Alles wat te maken heeft met organisatiegraad, regionalisering en samenwerking is belegd binnen de afdeling belangenbehartiging en is voornamelijk de opdracht van de acht regioadviseurs (Bewegen Onder Één Paraplu KNGF Jaarplan 2021, 2020).

Recent onderzoek heeft laten zien dat de verhoging van de organisatiegraad op korte termijn leidt tot het vergroten van je sociale netwerk en een toename van de professionele samenwerking. Op middellange termijn resulteert dit in meer vakinhoudelijke kennisuitwisseling en op de langere termijn leidt het tot een versterking in regionale positionering van het vak fysiotherapie. Dit is positief nieuws voor alle fysiotherapeuten in de regio die hard werken aan de regionale versterking.