kngf---selectie---lr--031--mcklin-fotografie---kopie.jpg
08 juni 2022

Klachten- en Geschillen Fysiotherapie

Wanneer een patiënt het niet eens is met je schriftelijk oordeel na het doorlopen van de klachtenregeling, dan kan hij het geschil vervolgens voorleggen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze instantie is bevoegd tot het geven van een bindend advies dat is bedoeld als een finaal oordeel waar beide partijen zich aan moeten houden. Bij de indiening van het geschil kan de patiënt ook een verzoek tot schadevergoeding indienen tot een maximum van €25.000. De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen. In het Reglement Geschillencommissie Fysiotherapie is opgenomen dat bemiddeling na indiening van het geschil nog een optie is.

Aanmeldformulieren klachtenregeling:

Deelname aan de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie is kosteloos voor KNGF-leden met een lidmaatschap Compleet. 

 

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. Dit betekent dat fysiotherapeuten een interne klachtenregeling moeten hebben, dat zij patiënten gratis toegang moeten bieden tot een klachtenfunctionaris en aangesloten moeten zijn bij een geschillencommissie. Deelname aan de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie is kosteloos voor KNGF-leden met een lidmaatschap Compleet.

Klachtenregeling Fysiotherapie

Het Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie dat het KNGF in overeenstemming met Zorgbelang Nederland heeft opgesteld, kan je gebruiken in je praktijk. Deze regeling bepaalt onder andere dat je binnen zes weken schriftelijk een oordeel geeft over de klacht en de te nemen maatregelen. Deze termijn mag je indien nodig met vier weken verlengen.
Het reglement kan je voorzien van je eigen praktijklogo en informatie. Onderdeel van de klachtenregeling is dat je patiënten gebruik kunnen maken van de klachtenfunctionarissen die door het KNGF beschikbaar stelt. Deze functionarissen adviseren patiënten desgevraagd kosteloos, en bieden ondersteuning bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het vinden van een oplossing. Een goede klachtenopvang aan het begin kan geschillen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie voorkomen en beperken.

Geschillencommissie Fysiotherapie

Wanneer een patiënt het niet eens is met je oordeel over een klacht, dan kan hij dit geschil voorleggen bij de  Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze instantie is bevoegd tot het geven van een bindend advies, ook over een vergoeding van schade tot in ieder geval een bedrag van € 25.000,-. De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen. In het reglement is opgenomen dat bemiddeling na indiening van het geschil nog een optie is.

Informatie voor patiënten
Op defysiotherapeut.com staat informatie en formulieren voor de patiënten om een klacht of geschil in te dienen. Je patiënt kan telefonisch contact opnemen met een klachtenfunctionaris voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht. Je patiënt kan hiervoor contact opnemen met het KNGF op 033-467 29 29 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur).

Aanmelden en kosten
Ben je geen KNGF lid of heb je een lidmaatschap Vrijgevestigd Meedoen? Dan kan je tegen betaling deelnemen aan de klachtenregeling en geschillencommissie.

Kostenoverzicht klachten- en geschillenregeling
  Niet-leden Meedoen leden  Compleet leden
Deelname KNGF Klachtenregeling en geschillencommissie voor personen € 68,97 € 68,97 gratis
Deelname KNGF Klachtenregeling en geschillencommissie voor instellingen fysiotherapeutische zorg € 181,50 € 181,50* € 181,50*

*Er kan geen korting bestaan, omdat de Klachtenregeling voor een zorginstelling wordt afgesloten en niet voor een individueel lid van het KNGF.