kngf---selectie---lr--031--mcklin-fotografie---kopie.jpg
15 januari 2024

Klachten- en Geschillen Fysiotherapie

Alle zorgaanbieders moeten zorgen voor een laagdrempelige klachtenregeling voor patiënten. Dat betekent dat je in de praktijk een interne klachtenprocedure moet hebben en aangesloten moet zijn bij een klachten- en geschillenregeling

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om te zorgen voor een laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling. Dit betekent dat fysiotherapeuten een interne klachtenregeling moeten hebben, dat zij patiënten gratis toegang moeten bieden tot een klachtenfunctionaris en aangesloten moeten zijn bij een geschillencommissie.

KNGF-leden met een lidmaatschap Compleet kunnen kosteloos deelnemen aan de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie.

Ben je geen KNGF lid of heb je een lidmaatschap Vrijgevestigd Meedoen? Dan kan je tegen betaling deelnemen aan de klachtenregeling en geschillencommissie.


Aanmelden en kosten
Ben je geen KNGF lid of heb je een lidmaatschap Vrijgevestigd Meedoen? Dan kan je tegen betaling deelnemen aan de klachtenregeling en geschillencommissie.

Kostenoverzicht klachten- en geschillenregeling
  Niet-leden Meedoen leden  Compleet leden
Deelname KNGF Klachtenregeling en geschillencommissie voor personen € 74,- € 74,- gratis
Deelname KNGF Klachtenregeling en geschillencommissie voor instellingen fysiotherapeutische zorg € 195,- € 195,-* € 195,-*

*Er kan geen korting bestaan, omdat de Klachtenregeling voor een zorginstelling wordt afgesloten en niet voor een individueel lid van het KNGF.

De klachtenregeling

Wanneer je aangesloten bent bij de klachtenregeling kunnen je patiënten gebruik maken van één van de klachtenfunctionarissen die door het KNGF beschikbaar zijn gesteld. Deze functionarissen adviseren patiënten kosteloos, bieden zo nodig ondersteuning bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het vinden van een oplossing. Deze bemiddeling voorkomt vaak dat de klacht een geschil wordt en wordt ingediend bij de Geschillencommissie Fysiotherapie.

 

De Geschillencommissie Fysiotherapie

De klachtenprocedure wordt afgesloten met het schriftelijk eindoordeel van de fysiotherapeut.

Als de patiënt zich niet kan vinden in het eindoordeel van de fysiotherapeut en de klacht wil doorzetten, dan kan hij er voor kiezen om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en dan wordt het een geschil. De geschillencommissie bepaalt vervolgens of het geschil in behandeling wordt genomen. Bij de geschillencommissie kan ook gevraagd worden om een vergoeding van de schade (tot maximaal €25.000) die de patiënt meent te hebben geleden door het handelen van de fysiotherapeut. De geschillencommissie doet een bindende uitspraak. Dat betekent dat in de regel het geschil niet meer inhoudelijk aan een andere instantie, bijvoorbeeld de rechter, kan worden voorgelegd.

Op defysiotherapeut.com staan informatie en meldformulieren voor de patiënt over de klachtenregeling en geschillencommissie. Je patiënt kan ook telefonisch contact opnemen met het KNGF voor informatie en vragen over deze regelingen op 033-467 29 00 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur)