De juiste instelling voor een fysiotherapeut

Een op de vijf fysiotherapeuten in Nederland werkt in loondienst in een intramurale setting zoals verpleeg-, verzorgings- of ziekenhuis. Het KNGF is aangesloten bij de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg (FBZ) voor alle werknemers die intramuraal werkzaam zijn (inclusief gezondheidscentra). 

Wat zijn nu de specifieke zaken die je op je carrièrepad als fysiotherapeut in loondienst intramuraal tegen kan komen? En waar kan het KNGF je bij ondersteunen?

Het KNGF-Standpunt Beweegziekenhuizen: focus op bewegen

Tijdens een ziekenhuisopname liggen patiënten gemiddeld meer dan 80% van de tijd in bed, ook als daar geen aanleiding voor is. Ze zijn dan fysiek inactief, dat is niet nodig en leidt tot een afname in onder andere spierkracht, heeft invloed op het dagelijks functioneren en zelfstandigheid: ziekenhuisopname-gerelateerde schade. Het KNGF-standpunt Beweegziekenhuizen helpt fysiotherapeuten om het ziekenhuis waar zij werken te transformeren naar een ‘Beweegziekenhuis’. Een ziekenhuis waar patiënten een zo goed mogelijk beweegniveau hebben bij ontslag.

Programma intramuraal

Loondienst Intramuraal

Binnen het KNGF is er speciale aandacht voor de fysiotherapeuten die werkzaam zijn in een intramurale setting. Hiervoor is een eigen programma opgestart met als doel het optimaal profileren en positioneren van de ‘intramuraal werkzame fysiotherapeut’ binnen de keten en netwerken.

test

Loondienst Intramuraal

Bespaar op je contributie

De contributie die je betaalt voor het KNGF lidmaatschap, heeft de status van vakbondscontributie. Je kan dus in aanmerking komen voor teruggave van de contributie, als je dit zelf bij je werkgever kenbaar maakt. Het kan je een aanzienlijk voordeel opleveren. Voor veel cao’s geldt dat de contributie verrekend mag worden met de werkgever, bijvoorbeeld via het brutoloon. In de werkkostenregeling van je werkgever staat welke vergoedingen hij onbelast aan de medewerkers mag verstrekken.

Wat zegt jouw cao over vergoeding van verenigingscontributie?

test

Loondienst intramuraal

Vakinhoudelijke ontwikkeling

Als fysiotherapeut blijf je je ontwikkelen. Door scholing zorg je er voor dat je kennis en kunde up-to-date blijven en je in het KRF NL-register blijft ingeschreven. Zoek geaccrediteerde vakinhoudelijke KNGF scholing in het scholingsoverzicht. 

Of zoek op het KNGF Kennisplatform naar actuele richtlijnen, factsheets en artikelen die je meteen kan toepassen in de praktijk.

test

Loondienst intramuraal

Wetgeving in de zorg

Voor fysiotherapeuten is het belangrijk dat ze zicht hebben op het zorgveld waarin ze werken. Dat is niet makkelijk, want de hoeveelheid spelers, wetten en geldstromen maken het complex. Speciaal voor leden maakt het KNGF dit inzichtelijk.

test

Loondienst intramuraal

Aanmelden bij KRF NL

Registreer je zo snel mogelijk in het KRF NL register van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Zo zorg jij ervoor dat de kwaliteit waar jij voor staat als fysiotherapeut geborgd is.

test
Stoppen is (opnieuw) starten

Wil je stoppen als fysiotherapeut in loondienst intramuraal, dan zijn er verschillende mogelijkheden om je carrière voort te zetten. Maar hoe start je aan die volgende stap ?