kngf---selectie---lr--080--mcklin-fotografie.jpg
19 januari 2021

Werken in het buitenland

Om in het buitenland te mogen werken, studeren of promoveren is een diploma-erkenning nodig.

Het National Diploma Supplement en National Transcript is gemaakt om het proces van diploma-erkenning van de fysiotherapeut te ondersteunen. Iedere fysiotherapeut die gebruik wil maken van deze documentatie dient het zelf toe te voegen bij de aanvraag voor erkenning van het diploma in het buitenland.

National Diploma Supplement en National Transcript Fysiotherapie

In 2014 is het Beroepsprofiel Fysiotherapeut door de beroepsgroep (KNGF) bijgesteld. Hierin is ook het competentieprofiel voor de fysiotherapeut, dat in samenwerking met het KNGF door de opleidingen Fysiotherapie werd beschreven, opgenomen. Het competentieprofiel is uitgewerkt voor opleidingsdoeleinden teneinde inzichtelijk te maken hoe de competenties zich verhouden tot inhoudsdomeinen van de opleiding tot fysiotherapeut.

Dit National Diploma Supplement en National Transcript is een document van de gezamenlijke opleidingen fysiotherapie in Nederland dat afgestudeerden kunnen gebruiken voor diploma-erkenning in het buitenland. Het document geldt voor fysiotherapeuten afgestudeerd na 1-1-2017. 

Het geeft de zogenaamde body of knowledge weer waarop van de opleidingen fysiotherapie in Nederland zijn gebaseerd. Het diploma supplement is gebaseerd op daarvoor te gebruiken documentatie vanuit de Europese commissie (voortkomend uit de Bologna verklaring). Het National Transcript hanteert voorbeelden uit het binnen- en buitenland.

Door KNGF en SROF

Het National Diploma Supplement en National Transcript is een uitgave van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het StudieRichtingsOverleg Fysiotherapie (SROF).

Het KNGF en SROF bieden dit National Diploma Supplement en National Transcript aan aan de beroepsorganisaties en/of erkenninginstanties van de landen waar de Nederlandse fysiotherapeuten bij voorkeur willen gaan werken.


Om tot dit Nationaal Diploma Supplement te komen hebben KNGF en SROF de Nederlandse competenties vergeleken met het European Profile of Physiotherapy, de European Benchmark Statements en gezaghebbende internationale competentieprofielen. Op basis van deze vergelijking is het Nationale Diploma Supplement tot stand gekomen. Daaruit blijkt dat het Nederlandse competentieprofiel met de internationale eisen overeenkomt.