kngf---selectie---lr--021--mcklin-fotografie.jpg
28 augustus 2020

KNGF: een professionele organisatie

De werkorganisatie van het KNGF werkt plan- en stelselmatig aan de realisering van de doelen die leden en bestuur voor ogen hebben.

Dat werk is gericht op een duurzaam sterke positie van de fysiotherapie en fysiotherapeuten. Om dat efficiƫnt en effectief te kunnen doen wordt plan- en projectmatig gewerkt aan de hand van de volgende leidraden.

Vertrouwen in Beweging

Dit is de lange-termijn visie die de beroepsgroep heeft op zijn positie, functioneren en waarde in 2025. Hoe we deze visie gaan realiseren hebben we vastgelegd in het plan Bewegen naar de Toekomst. Daarin staat welke stappen -geclusterd in 4 grote bewegingen- we zullen zetten om de visie werkelijkheid te maken in 2025.

Download Vertrouwen in Beweging

Jaarverslag

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. We doen dat niet in de traditionele vorm, maar proberen door een andere, verrassende aanpak zowel de leden als de buitenwereld te laten zien wat we gedaan hebben in enig jaar. Daarbij hoort natuurlijk ook de financiƫle verantwoording.

Download KNGF Jaarverslag 2019

Download KNGF Jaarverslag 2020

 

Informatie over Jaarplan 2021,  Begroting 2021 en Meerjarenperspectief is alleen voor leden toegankelijk

Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.