web-kngf-9jul21--005--mcklin-fotografie.jpg
25 juli 2023

Kwaliteitsraad Fysiotherapie

De Kwaliteitsraad vormt samen met de Adviescommissie Fysiotherapie het Ontwikkelplatform van het KNGF. Het Ontwikkelplatform brengt relevante inhoudelijke en organisatorische ontwikkelingen voor de fysiotherapie in kaart met als doel deze na een integere afweging te gebruiken voor beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling.

Taken en organisatie

Een van de belangrijkste taken van de Kwaliteitsraad  is het formuleren van standpunten over het vakgebied fysiotherapie. Daarnaast stelt zij kaders en criteria vast voor de positionering van de beroepsgroep en vertaalt deze door naar normen voor het kwaliteitsregister. Voor het uitvoeren van die taken kan de Kwaliteitsraad commissies of werkgroepen instellen en krijgt zij ondersteuning van de kantoororganisatie van het KNGF.  De Kwaliteitsraad stelt jaarlijks een jaaragenda op en brengt verslag uit aan het bestuur over haar werkzaamheden.

Samenstelling van de Kwaliteitsraad Fysiotherapie

De leden van de Kwaliteitsraad Fysiotherapie worden door de ALV benoemd op voordracht van een benoemingsadviescommissie. 
De leden van de huidige Kwaliteitsraad zijn -volgens het Reglement Kwaliteitsraad-  per 1 juni 2023 benoemd door het bestuur op voordracht van een selectiecommissie en in afstemming met SKF. 

  • Sjoerd Bakker voor de zetel op voordracht van het KNGF-bestuur
  • Rob de Bie voor de zetel op voordracht van het wetenschappelijk netwerk
  • Eva Luijckx-Koedoot voor de zetel op voordracht van de Praktijkhouders
  • Fran├žois Maissan voor de zetel op voordracht van de Beroepsinhoudelijke Verenigingen
  • Mark Scheper voor de zetel op voordracht van SKF
  • Anne-Loes van der Valk voor de zetel op voordracht van de Beroepsinhoudelijke Verenigingen
  • Jos Vreeken voor de zetel op voordracht van het StudieRichtingsOverleg Fysiotherapie
Contact

De Kwaliteitsraad is bereikbaar via: [email protected]