14 augustus 2023

Bestuur KNGF

Het KNGF bestuur bestaat uit een voorzitter en vier fysiotherapeuten.

Elk bestuurslid heeft een eigen aandachtsgebied. Hoofddoel van het bestuur is het uitbouwen van de positie van de beroepsgroep en het vak bij alle relevante partijen en organisaties.

Het bestuur van het KNGF:

  • bepaalt met de leden de strategie van de vereniging
  • bereidt de Algemene Leden Vergadering voor
  • vertegenwoordigt de leden in de landelijke politiek en bij relevante partijen zoals zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties
  • houdt toezicht op de bedrijfsvoering van de vereniging

Leden van het bestuur: 

 

Guido van Woerkom (voorzitter)

Mr. G.H.N.L. (Guido) van Woerkom combineert zijn voorzitterschap van het KNGF met functies bij o.a. de SER (lid), GGZ Rivierduinen (vz), Ymere (RVC) en Oost NL (RVC). Van Woerkom was eerder o.a. voorzitter van Detailhandel Nederland en hoofddirecteur van de ANWB. Hij vormt samen met Ellen Toet, Marloes Meurs en Bert Mutsaers het KNGF-bestuur.

‘Ik sta voor de maatschappelijke (h)erkenning van fysiotherapie en fysiotherapeuten. Daar is grote winst te behalen, met alle voordelen voor de fysiotherapeuten zelf, maar vooral ook voor de zorg en uiteindelijk de patiënt.’


Marloes Meurs (penningmeester)

Marloes heeft brede ervaring in de (kinder)fysiotherapie, ook als praktijkeigenaar. Zij heeft ook ruime bestuurlijke ervaring door uiteenlopende neven- en bestuursfuncties binnen en naast de fysiotherapie. Zo was zij actief als RGF bestuurder/voorzitter van het Noorden en als bestuurslid/voorzitter van de NVFK. Mede door haar opleidingen Bestuurskunde en MBA- Health beheert zij in het bestuur de portefeuille van penningmeester.

 

Ellen Toet

Ellen is fysiotherapeut en praktijkhouder van meerdere fysiotherapiepraktijken. Zij heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring, onder andere opgedaan in haar jarenlange secretaris- en voorzitterschap bij RGF Groot Gelre. Ellen heeft uitgebreide ervaring in het overleg met zorgverzekeraars en kennis van de contracteermaterie vanuit haar bestuurlijke functies. Daarnaast heeft zij veel ervaring in overleg met het Zorginstituut. Zij wil met name opkomen voor een gezonde balans tussen beloning en belasting voor onze beroepsgroep. Om die reden beheert zij de portefeuille Belangenbehartiging in het bestuur.

Nevenfuncties: Bestuurslid VHVL, Gastlessen Christelijke Hogeschool Ede voor de POH- en verpleegkundige opleiding, docent NPi en RookstopCoaching CZN

 


Bert Mutsaers 

Bert Mutsaers, PhD. is naast fysiotherapeut docent in hart en nieren. Hij heeft een ruime ervaring als behandelaar en ondernemer in de eerste lijn en is betrokken bij zowel het bachelor als het masteronderwijs.

“Ik draag graag bij aan alles wat ons als beroepsgroep meer bijeen brengt en onze maatschappelijke positie versterkt. Een sterke gerichtheid op onze eigen professionele logica en ruimte, de vele tevreden patiëntengroepen die we al jaren helpen en een manier van organiseren en handelen die zo eenvoudig mogelijk is, zijn daarbij leidende principes. In de beperking toont zich immers de meester. De portefeuille wetenschap, scholing en kwaliteit biedt me een mooie gelegenheid om deze principes aan de praktijk te toetsen."

 

Linda van Heusden-Scholtalbers

Linda behartigt de belangen van intramuraal werkende fysiotherapeuten. Linda van Heusden-Scholtalbers is fysiotherapeut in het Radboudumc in Nijmegen. Naast haar werkzaamheden als ziekenhuisfysiotherapeut is zij opgeleid als gedragswetenschapper en is zij binnen het Radboudumc werkzaam geweest als kwaliteitsmedewerker, leidt ze vanuit de fysiotherapie verschillende projecten rondom perioperatieve en preoperatieve fysiotherapeutische zorg, participeert zij in wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen en verzorgt zij onderwijs en scholing aan zowel fysiotherapeuten als verpleegkundigen.

Daarnaast was zij vanaf 2017 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF) waarvan zijn vanaf november 2021 ook voorzitter was.  Ze heeft een breed netwerk binnen de fysiotherapie en de intramurale en multidisciplinaire zorg. Met haar kennis, netwerk en passie voor het positioneren en profileren van de fysiotherapie wil zij een bruggenbouwer zijn. Linda vertegenwoordigt in het bestuur onder andere de intramurale fysiotherapie en maakt zich hard voor passende zorg en samenwerking tussen fysiotherapeuten (door alle lijnen heen) en met andere zorgverleners.

Wil je contact het bestuur, dan kun je hen bereiken op: 

T:   033-467 29 17
E:   [email protected]