always-on---derek--001--mcklin-fotografie---klein.jpg
04 juni 2024

Algemene Ledenvergadering 19 juni 2024

Op woensdag 19 juni om 19.00 uur vindt de 296ste Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNGF plaats.

Onderwerpen
De hoofdonderwerpen in deze ALV zijn het vaststellen van de jaarrekening 2023 en het benoemen van twee nieuwe bestuursleden in het KNGF bestuur.  

Stemmen
In de periode van 5 juni tot en met de ALV op 19 juni kunnen leden met stemrecht hun stem uitbrengen. Mocht je geen stemcode hebben ontvangen, stuur dan een mail naar [email protected]

De vergaderstukken: deze zijn alleen voor leden toegankelijk

Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.