always-on---derek--001--mcklin-fotografie---klein.jpg
14 mei 2024

Algemene Ledenvergadering 19 juni 2024

Op woensdag 19 juni om 19.00 uur vindt de 296ste Algemene Ledenvergadering van het KNGF plaats.

Onderwerpen
In deze vergadering worden het jaarverslag en de jaarrekening 2023 voorgelegd, ter vaststelling door de stemgerechtigde leden. Daarnaast bespreken we een aantal actuele onderwerpen, zoals vermeld op de agenda.

Stemmen
In de periode van 5 juni tot en met de ALV op 19 juni kunnen leden met stemrecht hun stem uitbrengen. 

De vergaderstukken: deze zijn alleen voor leden toegankelijk

Deze informatie is alleen voor leden van het KNGF beschikbaar.