032-jasmin-high-five-header-website.jpg
25 april 2024

KNGF Belangenbehartiging

Het KNGF heeft een heldere mening over alles wat met fysiotherapie en de positie van fysiotherapeuten te maken heeft.

Dat past bij een beroepsvereniging die haar geluid duidelijk laat horen in een overvol zorglandschap waarin fysiotherapie wel de erkenning maar nog niet altijd de waardering krijgt die het verdient. Daarom verwoorden we onze standpunten zo duidelijk mogelijk, zodat iedereen zich een goed beeld kan vormen over wat moet gebeuren op de kwesties die spelen. Onze belangenbehartigers en voorlichters lichten ze graag toe.

De lobby van het KNGF

Het KNGF behartigt ook de belangen van de fysiotherapie bij de politiek. Wij vertellen de leden van de Tweede en Eerste Kamer hoe waardevol fysiotherapie is voor patiënten en brengen Kamerleden in contact met de dagelijkse praktijk van fysiotherapeuten. We laten zien dat optimale inzet van fysiotherapie de zorg beter en doelmatiger maakt. Ons streven is een volwaardige positie van de fysiotherapeut in het zorgstelsel, zodat iedereen die dat nodig heeft een beroep kan doen op goede beweegzorg. Want mensen die zich goed en gezond voelen kunnen beter functioneren in (vrijwilligers)werk, vrije tijd en de thuissituatie. Ze leveren de samenleving heel veel op. Dat is iedere euro die we investeren in fysiotherapie meer dan waard.

Een overzicht van de standpunten
 • Betaalbaarheid van de zorg en (kosten)effectiviteit fysiotherapie
 • Contractering
 • Diagnose Coderings Systeem Paramedische Hulp (DCSPH)
 • Digitale gegevensuitwisseling
 • EHealth en fysiotherapie
 • Gedifferentieerde inkoop
 • Juiste Zorg op de juiste plek
 • Netwerkvorming en selectieve inkoop
 • Patiënttevredenheid
 • Preventie
 • Regionalisering / organisatiegraad
 • Resultaatindex (RI) en behandelindex (BI)
 • Tarieven Fysiotherapie
 • Verzekering en fysiotherapie
Contact

Gerben Horst
Adviseur Public Affairs
[email protected]