tweede-kamer-2.jpg
08 februari 2024

Schriftelijk overleg Zorgverzekeringsstelsel

De Vaste Kamercommissie VWS heeft vorige week in een schriftelijk overleg Zorgverzekeringsstelsel vragen aan de minister van VWS gesteld. KNGF heeft voorafgaand aan dit overleg suggesties voor vragen aan de woordvoerders gestuurd over de contractering 2024. Verschillende fracties hebben vragen gesteld waarin wij onze suggesties herkennen. De Tweede Kamer ontvangt de antwoorden binnen enkele weken.

Geen gelijk speelveld

Een aantal fracties heeft vragen gesteld over de mate waarin er in het contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars sprake is van een gelijk speelveld. De VVD merkte op dat zij al eerder aandacht hebben gevraagd voor paramedici in de uitvoering en ontwikkelingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA. In dat verband vroeg de VVD in hoeverre paramedici worden betrokken in het proces van monitoring van de IZA-afspraken over het contracteerproces.

De SP wees de minister op de ongelijke positie tussen kleine zorgaanbieders en de zorgverzekeraars, die er vaak toe leidt dat deze aanbieders onder druk komen te staan door niet-dekkende tarieven. Zij vroeg de minister hoe de ongelijke positie tussen zorgverzekeraars en kleine zorgaanbieders kan worden verbeterd.

Ook de NSC vroeg aan de minister hoe er in de contractering wordt samengewerkt met kleine zorgaanbieders, bijvoorbeeld in de eerste lijn. Is er zicht op de tevredenheid over samenwerking bij kleine zorgaanbieders? Hoe zorgen zorgverzekeraars dat ook kleine zorgaanbieders voldoende gehoord worden?

De BBB stelde dat zorgverzekeraars te machtig zijn geworden. Daarom wil zij dat zorgverzekeraars voortaan afspraken maken met collectieven, zoals brancheverenigingen, en niet met individuele zorgverleners. Zorgverleners mogen zich organiseren en hoeven niet meer individueel in gesprek te gaan. Dit bespaart veel tijd en frustratie en zorgt bovendien voor een gelijkwaardiger onderhandelingsniveau. De BBB vroeg de minister dit mee te nemen in haar overwegingen om het zorgstelsel te vereenvoudigen.

Fysiotherapie

Twee fracties stelden vragen over de fysiotherapie.

NSC stelde concrete vragen over het contracteerproces binnen de fysiotherapie. Kan de minister bevestigen dat op het moment van contractering onduidelijk is welke polisvoorwaarden de zorgverzekeraar voor de aanvullende verzekering in het nieuwe jaar gaat hanteren? Indien bevestigd, erkent de minister dat het vooral voor fysiotherapeuten van belang is om de polisvoorwaarden wél duidelijk te hebben, omdat fysiotherapeutische zorg voor het grootste deel onder de aanvullende verzekering valt? Welke oplossingen ziet de minister hiervoor?

De SP stelde dat fysiotherapie zo snel mogelijk in het basispakket zou moeten worden opgenomen. Dit verbetert namelijk de toegankelijkheid van deze noodzakelijke zorg voor mensen en kan ook nog besparen op zwaardere zorg. De SP vroeg de minister in hoeverre zij verwacht dat fysiotherapie in 2025 voor meer gevallen vergoed zal worden uit het basispakket.