Jouw voordeel

Allen Onderzoeker Fysiotherapeut Student Praktijkhouder
Beroepaansprakelijkheidsverzekering

KNGF-leden met een lidmaatschap Compleet ontvangen 33% korting op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de VvAA.

Goed werkgeverschap: de WIA-verzekering

Profiteer van het mantelcontract en sluit voordelig een WIA-verzekering af voor je medewerkers.

Onderzoekersnetwerk

Ben je KNGF lid en onderzoeker sluit je dan kosteloos aan bij het onderzoekersnetwerk! Niet -leden betalen hiervoor € 96,- per jaar.

Ontmoet jouw KNGF Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag op de werkvloer en in de praktijk kan ingrijpend zijn. Daarom is er een KNGF Vertrouwenspersoon om jou en je werknemers te ondersteunen in deze uitdagende situatie.

Nationaal Diploma Supplement

Om in het buitenland te mogen werken, studeren of promoveren is een diploma-erkenning nodig.

Modelovereenkomst waarnemen

Met de invoering van de Wet DBA is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken.

Leiding geven

Doet de werknemer altijd wat je verwacht? Leidinggeven omvat meer dan het geven van alleen opdrachten of het sturen op output.

Debiteurenbeheer

Hoe regel je debiteurenbeheer nu zorgverzekeraars steeds vaker het risico bij jouw neerleggen? Enig idee welke mogelijkheden er zijn binnen het betalingsverkeer?

Klachtenregeling

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling.

Verzuimverzekering

Interpolis heeft voor KNGF-leden met een lidmaatschap Compleet de ziekteverzuimverzekering ZekerVoorJePersoneel met 5% branchekorting.

Zorgverzekering

Ben je op zoek naar een zorgverzekering? Onze partner VvAA biedt KNGF leden en hun gezin een korting op de aanvullende zorgverzekering.

AVG programma

Ben je KNGF Compleet lid, schaf dan het AVG programma aan voor € 72,50 per jaar (incl. btw).

Toolkit samenwerken gemeente

Deze toolkit is gemaakt voor leden met een Compleet lidmaatschap die een eerste of volgende stap willen zetten in het gemeentelijk domein. Vanuit de praktijk, naar de wijk, tot in het gemeentehuis.

Model Arbeidovereenkomst

Het KNGF biedt je de model arbeidsovereenkomst van de werkgeversvereniging (WVF) aan.

NPi cursussen

Compleet leden ontvangen 10% korting op cursussen van de NPi. Ga voor een overzicht van het aanbod naar de cursuskalender.

IOF
IOF

In een Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten (IOF) bespreken fysiotherapeuten een aspect van de beroepsuitoefening. Geaccrediteerd en € 130,- korting voor leden met Compleet lidmaatschap.

Diagnose samenwerking

Ben je samen met een of meer collega’s praktijkeigenaar? En laat de onderlinge samenwerking te wensen over? Vul de samenwerkingsthermometer en ga met elkaar aan de slag.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met je lidmaatschap Compleet ontvang je op een beroepsarbeidsongeschiktheidsverzekering van Interpolis 10% en Movir 5% korting.

Rechtsbijstandsverzekering

VvAA geeft KNGF-leden met een lidmaatschap Compleet 10% korting op het reguliere tarief. VvAA lidmaatschap is niet vereist.

Juridische ondersteuning

Ben je in loondienst? Met het KNGF-lidmaatschap Compleet pakket ontvang je voor arbeidsrechtelijke zaken juridische ondersteuning.

Tijdschriftenpakket

Meer dan 500 praktijken maken al gebruik van De Leestafel. Doet u ook mee? Vraag vrijblijvend een proefpakket aan.

Branche RI&E

Branche Risico Inventarisatie & Evaluatie invullijst met plan van aanpak voor de praktijk. Praktijken met 25 of minder werknemers zijn vrijgesteld van toetsing van hun RI&E.