Zoekresultaten

Contracteren

Elk jaar analyseren we het inkoopbeleid en de contracten die je van zorgverzekeraars krijgt en we helpen je zo een keuze te maken. Dit is het dossier 2023.

Lees verder

17 augustus 2022

​​​​​​​Onze reactie op kabinetsvoornemen inperken vrije keuze zorgverlener

‘Het kabinet wil dat patiënten in het vervolg naar een zorgverlener gaan met wie hun zorgverzekeraar een contract heeft’. Dat berichtte de Volkskrant vanochtend. Doen ze dat niet, dan moeten ze de rekening deels zelf gaan betalen.

Lees verder

10 augustus 2022

Statement KNGF Grensoverschrijdend gedrag

Of het nu werknemers, collega’s, studenten of patiënten betreft; fysiotherapie moet in een veilige, prettige omgeving plaatsvinden. Wij spreken ons heel duidelijk uit tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en andere ongewenste omgangsvormen.

Lees verder

02 augustus 2022

Het Consilium zoekt een nieuw lid voor de benoemingsadviescommissie

Het Consilium is het onafhankelijke adviesorgaan van het KNGF. Het Consilium adviseert het bestuur over de hoofdlijnen van (ontwikkeling van) beleid, strategische doelen, de verantwoording van het (financieel) beleid en realisatie van de doelen naar de leden.

Lees verder

27 juli 2022

Ik ben nieuw

Wil je je aanmelden voor de LDF? Op deze pagina vind je alle informatie én tips.

Lees verder

21 juli 2022

Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s) in de paramedie

Beroepsgroepen, verzekeraars, VWS en Patiëntenfederatie Nederland werken aan de aansluiting van de paramedische zorg op Persoonlijke Gezondheids Omgevingen (PGO’s).

Lees verder

21 juli 2022

ALV 22 november 2022

Op woensdag 16 november vindt de 291ste ALV van het KNGF plaats.

Lees verder

19 juli 2022

Minister en eerstelijnscoalitie overleggen over jaarverantwoording

De Eerstelijnscoalitie, waarin ook het KNGF vertegenwoordigd is, heeft met minister Helder gesproken over de effecten van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) voor praktijken in de eerste lijn. Uitgangspunt bij dat gesprek was de gezamenlijke wens om afspraken te maken over een passende verantwoording. Hierdoor kunnen ook fysiotherapeuten de jaarverantwoording op een zinvolle en zo eenvoudig mogelijke manier afleggen en de administratieve lasten verder verminderen.

Lees verder

19 juli 2022

Profielschets nieuw KNGF-bestuurslid najaars-ALV 2022

Algemeen bestuurslid: Fysiotherapeutisch handelen, Beroepsinhoud en Kwaliteitsimplementatie

Lees verder

14 juli 2022

KNGF stuurt brandbrief over onhoudbare situatie in fysiotherapie

KNGF-voorzitter Guido van Woerkom uit zijn grote zorgen over de onhoudbare situatie in de fysiotherapie, in een brief die hij gisteren verstuurde aan zorgverzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en de minister van VWS.

Lees verder