tweede-kamer-2.jpg
04 juli 2024

Verslag van debat Zorgverzekeringsstelsel - uitkomsten voor fysiotherapie

Op woensdag 19 juni jl. debatteerde de Vaste Kamercommissie voor VWS met minister Dijkstra voor Medische Zorg over het zorgverzekeringstelsel, inclusief het pakketbeheer.

Op de agenda stond een heel aantal onderwerpen, waaronder ook wijzigingen basispakket 2025 en het traject ‘Naar een passende aanspraak fysio- en oefentherapie’.

Afwijzing Kwaliteitskader

CDA-Kamerlid Krul besteedde veel spreektijd aan de situatie in de fysiotherapie. Hij verwees naar de KNGF-leden die het Kwaliteitskader niet hebben aangenomen, en hoe daarbij de te lage tarieven die zorgverzekeraars bieden terwijl ze wel steeds hogere kwaliteitseisen stellen een dominante rol heeft gespeeld.

Gupta-onderzoek

Krul riep de eerdere bestuurlijke afspraken in herinnering en het daaruit volgende Gupta-kostenonderzoek naar paramedische zorg. Hij vroeg minister Dijkstra wat er met dit onderzoek is gebeurd. Ook wilde hij van de minister weten wat het niet ondertekenen van het Kwaliteitskader fysiotherapie betekent voor het traject naar een passende aanspraak fysio- en oefentherapie in het basispakket.

Advies Zorginstituut over vergoeding fysiotherapie uit basispakket

Vervolgens sprak hij over het advies van het Zorginstituut om de eerste 20 fysiobehandelingen te vergoeden uit het basispakket om zorgmijding tegen te gaan. De minister heeft aangegeven dit advies te betrekken bij het wijzigen van het basispakket, maar is daar volgens Krul niks meer over gehoord. Het CDA-Kamerlid vindt dat het advies van het Zorginstituut moet worden gevolgd en vroeg om een reactie van de minister.

Motie over brede sociale effect van fysiotherapie

Ten slotte kwam Kamerlid Krul terug op de motie van de oud-Kamerleden Ellemeet en Van de Berg over het brede sociale effect van fysiotherapie. Het Tweede Kamerlid vroeg of de minister dit effect van fysiotherapie in de basisverzekering alsnog kan berekenen.

Kleinere zorgaanbieders en contractering

Verder was er bezorgdheid bij Kamerleden over het feit dat kleinere zorgaanbieders geen eerlijke kans krijgen om contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Dit beïnvloedt hun vermogen om noodzakelijke zorg te bieden. NSC-Kamerlid Jansen stelde voor dat de minister de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de opdracht geeft om het contracteringsproces te verbeteren, zodat ook kleine zorgaanbieders een kans krijgen.

Vervolgdebat

Aan het eind van het debat vroeg Kamerlid Dijk (SP) een vervolgdebat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer aan. Dat debat vond op 27 juni plaats. CDA-Kamerlid Krul diende daarbij een motie in over de eerste twintig behandelsessies van fysio- of oefentherapeutische zorg voor chronisch zieke mensen opnemen in het basispakket. De motie vraagt de regering om het advies van het Zorginstituut over de eerste twintig behandelingen fysiotherapie voor chronisch zieke mensen over te nemen voor het basispakket 2025. Minister Dijkstra wees de motie af, omdat de financiële onderbouwing ervan volgens haar niet deugde. Vervolgens heeft CDA-Kamerlid Krul de motie niet in stemming gebracht maar aangehouden. Mogelijk dat hij de komende tijd naar een betere financiële onderbouwing gaat zoeken en dan de motie alsnog in stemming gaat brengen. Dit betekent helaas wel dat voor 2025 de eerste twintig fysiotherapiebehandelingen voor mensen met chronische aandoeningen nog niet in het basispakket zitten.

Rol KNGF

KNGF houdt de komende tijd nauw contact met CDA-Kamerlid Krul om te helpen zoeken naar een oplossing, zodat dit hopelijk met ingang van 2026 wel kan worden geregeld.