kngf---selectie---lr--059--mcklin-fotografie.jpg
17 februari 2021

KNGF Programma Intramuraal

Het KNGF programma Intramuraal heeft als doel het optimaal profileren en positioneren van de ‘intramuraal werkzame fysiotherapeut’ binnen de keten en netwerken.

Dit realiseren we door:

 • Het formuleren van de rol van de intramuraal werkzame fysiotherapeut en visie op het vak ‘intramurale fysiotherapie’
 • Het aanbod aan opleidingen/competenties en kwaliteitsmiddelen inzichtelijk te maken en bij ontbreken hiervan ontwikkelen
 • Het aantonen van de meerwaarde van intramurale fysiotherapie door het ontsluiten van wetenschappelijke literatuur, het publiceren van factsheets, statement papers, best practices en verrichten van onderzoek
 • Het ontwikkelen van tools/toolkits om de aangetoonde meerwaarde in de praktijk te kunnen brengen
 • Het realiseren van een sluitende vorm van bekostiging

Projecten
Dit zijn de projecten van het programma intramuraal:

 1. Visietraject ziekenhuisfysiotherapie
  KNGF-Standpunt & factsheet Beweegziekenhuizen
  - Protocol CVA, IC
  - Klinimetrie
  - Beroepsprofiel en Scholing
 2. Ontwikkelen Handreiking Eerstelijns Herstelzorg Hersenletsel (subsidie Hersenstichting)
 3. Aanbevelingen fysiotherapie COVID-19 tijdens ziekenhuisopname
 4. KRF 2e en 3e lijn
 5. Meerwaarde fysiotherapie in de langdurige zorg
 6. Bekostiging intramuraal
 7. Perioperatieve zorg

Settings
De projecten doen recht aan de verschillende settings die onderscheiden worden binnen ‘intramuraal’, waaronder ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en verpleeghuizen.

Duur van het programma
Het programma kent een looptijd van drie jaar en zal in ieder geval tot en met 2021 doorlopen.

Dit programma wordt mogelijk gemaakt door de leden van het KNGF. Wil je zelf ook lid worden? Je kunt kiezen uit een Meedoen of Compleet pakket.