kngf---selectie---lr--059--mcklin-fotografie.jpg
21 september 2020

KNGF Programma Intramuraal

Het KNGF programma Intramuraal heeft als doel het optimaal profileren en positioneren van de ‘intramuraal werkzame fysiotherapeut’ binnen de keten en netwerken.

Dit realiseren we door:

 • Het formuleren van de rol van de intramuraal werkzame fysiotherapeut en visie op het vak ‘intramurale fysiotherapie’
 • Het aanbod aan opleidingen/competenties en kwaliteitsmiddelen inzichtelijk te maken en bij ontbreken hiervan ontwikkelen
 • Het aantonen van de meerwaarde van intramurale fysiotherapie door het ontsluiten van wetenschappelijke literatuur, het publiceren van factsheets, statement papers, best practices en verrichten van onderzoek
 • Het ontwikkelen van tools/toolkits om de aangetoonde meerwaarde in de praktijk te kunnen brengen
 • Het realiseren van een sluitende vorm van bekostiging

 

Projecten

De volgende projecten zijn hiervoor gestart:

 1. Perioperatieve persoonsgerichte netwerkzorg – BIBO/Health Deal
 2. Visietraject ziekenhuisfysiotherapie
 3. Statement paper & factsheet ziekenhuisfysiotherapie
 4. CVA netwerken
 5. KRF in de 2e en 3e lijn
 6. Meerwaarde fysiotherapie in de langdurige zorg
 7. Project bekostiging

Settings

De projecten doen recht aan de verschillende settings die onderscheiden worden binnen ‘intramuraal’, waaronder ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en verpleeghuizen.

Duur van het programma

Het programma kent een looptijd van meerdere jaren en zal in ieder geval tot en met 2021 doorlopen. Dit is tevens de looptijd van de diverse projecten binnen het programma waaronder het visietraject (inclusief implementatie), BiBo, en het traject CVA.