18 maart 2024

Inkoopbeleid 2025 - proces analyses en opnames webinars

Het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars bepaalt de inhoud en vorm van de overeenkomsten die in het najaar van 2024 worden aangeboden. Daarom vinden wij het belangrijk om je goed te informeren over zowel het inkoopbeleid als de consequenties die dit heeft voor de overeenkomsten in 2025. 

a.s.r., Caresq, Menzis, ONVZ, Salland en VGZ komen met nieuw inkoopbeleid, dat betrekking heeft op de overeenkomst 2025. 
VGZ biedt voor 2025 alleen de overeenkomst Basis nieuw. De huidige overeenkomsten Generiek en Intensief lopen door in 2025. 
CZ, DSW, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid hebben een overeenkomst die doorloopt in 2025. Zij komen wel met inkoopbeleid 2025, waarbij we er vanuit gaan dat dit geen (grote)wijziging in de overeenkomst tot gevolg heeft.

Analyses inkoopbeleid 2025
Het KNGF maakt van het inkoopbeleid 2025 van alle zorgverzekeraars analyses. We publiceren die op de contracteringspagina op de website

Webinars
Met het oog op bovenstaande en op basis van (eigen) evaluaties en signalen van leden is besloten om het aantal webinars te beperken tot het webinar over het inkoopbeleid 2025 van Menzis. 
De VGZ-overeenkomst Basis 2025 wordt slechts aan een klein aantal praktijkhouders aangeboden. Daarom hebben we besloten om hiervoor geen webinar te organiseren. 

Opnames toelichting inkoopbeleid door zorgverzekeraars
De zorgverzekeraars, die met nieuw inkoopbeleid komen en waarvoor we geen webinar organiseren, laten we in een opname door hen een toelichting op het inkoopbeleid geven. Het gaat hierbij om a.s.r., Caresq, ONVZ, Salland en VGZ. 
Als de opnames beschikbaar zijn via de KNGF- website informeren we je daarover. 

Vragen over inkoopbeleid 2025
Vragen over het inkoopbeleid 2025 van de zorgverzekeraars kunnen worden gemaild aan [email protected].
Daar waar mogelijk stellen we die vragen voor de opnames van de toelichting aan de betreffende zorgverzekeraar.