kngf---selectie---lr--038--mcklin-fotografie.jpg
11 september 2020

Regio Noordwest

Roy Jansen is regioadviseur van de regio Noordwest-Nederland.

Roy Jansen

 

In Haarlem opgeleid tot fysiotherapeut (1990 afgestudeerd). Daarna tot 2016 in Haarlem en Heemstede als fysiotherapeut gepraktiseerd, waarvan de laatste 10 jaar ook als arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut. Als regioadviseur wil ik de ervaring en kennis die ik in mijn carrière heb opgedaan, gebruiken om de positie van de fysiotherapeut en de fysiotherapie te optimaliseren én te bestendigen voor de toekomst. Ik heb  25 jaar gewerkt in de 1e lijn en maakte in 2016 de overstap naar het KNGF. Naast mijn werkzaamheden in de 1e lijn ben ik 8 jaar regiobestuurder van het RGF Noord Holland geweest, de laatste jaren als voorzitter. In die periode heb ik me veel beziggehouden met de modernisering van het KNGF zoals deze vanaf  1 januari 2017 geëffectueerd is. Ik denk in kansen en het lean & mean inrichten van processen zonder belangrijke details uit het zicht te verliezen.

De belangrijkste uitdagingen daarbij zijn voor mij om ‘Amersfoort’ (KNGF kantoor) zo dicht mogelijk naar de leden te brengen (het delen van kennis met het werkveld). Ook vind ik het een mooie uitdaging om de meningen en ideeën van leden in het werkveld te vertalen naar beleidsvoornemens van het KNGF. Het borgen van resultaten, bijvoorbeeld door het doorlopen van de PDCA cyclus, is voor mij belangrijk omdat we daarmee onder andere borgen op een goede manier om te gaan met contributiegelden. Binnen mijn werkzaamheden voor het KNGF ben ik onder andere belast met de portefeuille Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Graag kom ik op werkbezoek en ik laat me daartoe van harte uitnodigen!

Contactgegevens:
E             [email protected]
T             06 53 38 35 87


Renske de Jongh

In 2012 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeute en sindsdien heb ik in verschillende praktijken ervaring op mogen doen. Jarenlang heb ik vol passie gewerkt met patiënten en hier veel voldoening uit gehaald. Ik werk nog regelmatig een dagje in de praktijk op invalsbasis.

Als fysiotherapeut merk ik dat de zorg moet gaan veranderen. De positie maar zeker ook de toekomst van de fysiotherapie is hierin erg belangrijk. Meer samenwerken, kansen benutten en daar tijd en energie in willen en kunnen steken. Ook jonge therapeuten behouden en enthousiasmeren voor het vak zie ik als aandachtspunt. Zowel regionaal als landelijk zijn er stappen nodig. Door mijn opleiding Project Management voor Zorg en Welzijn werd deze interesse op beleidsniveau in de zorg nog meer aangewakkerd en deze opgedane kennis pas ik graag toe in de verschillende projecten binnen het KNGF. 

Als regioadviseur ben ik de schakel tussen de fysiotherapeuten op de werkvloer en het KNGF. Ik sta dicht bij de leden en bied een luisterend oor voor praktijkeigenaren en fysiotherapeuten, om zo de meningen en ideeën vanuit het werkveld te vertalen naar beleidsniveau binnen het KNGF. Ik gebruik mijn connecties en korte lijntjes om vragen te beantwoorden en praktijken te helpen.

Graag kom ik op werkbezoek om ook jou als fysiotherapeut van dienst te kunnen zijn.

Contactgegevens:
E     [email protected]
T     0653240458