11 september 2020

Regio Zuidwest Nederland

Joery Scheijbeler en Robert Hoogland

Joery Scheijbeler

Mijn naam is Joery Scheijbeler, regioadviseur bij het KNGF van zuidwest Nederland. Als regioadviseurs hebben wij de taak de organisatiegraad van bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden te bevorderen. Binnen de regio zuidwest zijn daar nog volop kansen en die hoop ik met de fysiotherapeuten uit de regio te benutten om zo de fysiotherapie een sterkere positie te geven in de toekomst.

Ik begon met werken bij de landmacht, rondde vervolgens de cios af en in 2013 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut. Mijn werkervaring breng ik nu, bij het KNGF, naar het werkveld.

Binnen het KNGF ben ik ook een tandem met het landelijke zorgverzekeraarsteam voor CZ en het aanspreekpunt in de regio voor CZ-vragen.

j.scheijbeler@kngf.nl
06-12335480

Robert Hoogland

In 1987 heb ik de opleiding fysiotherapie in Leiden afgerond en ben direct fulltime aan de slag gegaan. Ruim tien jaar gewerkt als fysiotherapeut/sportfysiotherapeut in de eerste lijn met interesse in orthopedie, sport en bewegen. Ik had al snel bepaalde ideeën bij het vak. Die ideeën kon ik in de praktijk brengen als bestuurslid bij de NVFS. Binnen de NVFS gezamenlijk FysioSport ontwikkeld als commercieel product. Het werk in de NVFS heeft me enorm geïnspireerd.

Bestuur, management en beleid bleken mij goed te passen. Ik ben een tijdje uit het vak gegaan omdat ik gevraagd werd als algemeen manager. Veel andersoortige ervaring opgedaan, zoals aansturen, coachen, bedrijfsorganisatie en financiering.

Na wat hoofdredactioneel werk voor verschillende vakbladen adviseerde een goede zakenrelatie mij om een eigen blad te starten. Zo werd ik uitgever van InFysio, nu 18 jaar geleden. Vanuit InFysio kreeg ik - zeker na 2006 - steeds meer verzoeken voor ondersteuning in praktijkcommunicatie, marketing en profilering. Dat groeide uit tot een complete ontzorging van online en offline communicatie en marketing. In de tussentijd NIMA en online marketingdiploma’s gehaald. Op dit moment ben ik nog praktijkeigenaar, waar ik niet actief werkzaam in ben. Ik zit in het proces van maatschap vorming.

De waarde van fysiotherapie is enorm. Natuurlijk om mensen beter te laten functioneren en - in breder perspectief - fysiotherapie is dé sleutel om de zorg betaalbaar te maken en te houden. Fysiotherapeuten zijn uitermate goed gekwalificeerd om problemen met bewegen aan te pakken. Beweegproblemen vormen een groot aandeel in ziektelast. Ook de groei aan evidentie laat steeds meer zien wat de enorme voordelen van fysiotherapie zijn.

Ondanks de kracht, het toenemend bewijs en de maatschappelijke relevantie hebben we moeite met de juiste profilering. Ik zet me graag in binnen mijn regio Zuid-West (voornamelijk Zuid-Holland) om samen met fysiotherapeuten de fysiotherapie in al haar facetten te laten doorgroeien en optimaal te profileren. Aanwezig zijn aan de voorkant. Daar waar ideeën en ontwikkelingen vorm krijgen. Meedoen in plaats van volgen.   

r.hoogland@kngf.nl
06-50211099