11 september 2020

Regio Zuidwest Nederland

Joery Scheijbeler en Robert Hoogland

Joery Scheijbeler

Mijn naam is Joery Scheijbeler, regioadviseur bij het KNGF van zuidwest Nederland. Als regioadviseurs hebben wij de taak de organisatiegraad van bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden te bevorderen. Binnen de regio zuidwest zijn daar nog volop kansen en die hoop ik met de fysiotherapeuten uit de regio te benutten om zo de fysiotherapie een sterkere positie te geven in de toekomst.

Ik begon met werken bij de landmacht, rondde vervolgens de cios af en in 2013 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut. Mijn werkervaring breng ik nu, bij het KNGF, naar het werkveld.

Binnen het KNGF ben ik ook een tandem met het landelijke zorgverzekeraarsteam voor CZ en het aanspreekpunt in de regio voor CZ-vragen.

j.scheijbeler@kngf.nl
06-12335480

Robert Hoogland