11 september 2020

Regio Zuidwest Nederland

Joery Scheijbeler en Bas Verkes

Joery Scheijbeler

Mijn naam is Joery Scheijbeler, regioadviseur bij het KNGF van zuidwest Nederland. Als regioadviseurs hebben wij de taak de organisatiegraad van bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden te bevorderen. Binnen de regio zuidwest zijn daar nog volop kansen en die hoop ik met de fysiotherapeuten uit de regio te benutten om zo de fysiotherapie een sterkere positie te geven in de toekomst.

Ik begon met werken bij de landmacht, rondde vervolgens de cios af en in 2013 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeut. Mijn werkervaring breng ik nu, bij het KNGF, naar het werkveld.

Binnen het KNGF ben ik ook een tandem met het landelijke zorgverzekeraarsteam voor CZ en het aanspreekpunt in de regio voor CZ-vragen.

[email protected]
06-12 33 54 80

Bas Verkes

Mijn naam is Bas Verkes en ik werk sinds 2011 voor het KNGF. Ik ben jurist van achtergrond en heb me de afgelopen jaren met de ondersteuning van diverse beroepsinhoudelijk verenigingen beziggehouden, waaronder de kinderfysiotherapie, manuele therapie, bekkenfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, orofaciale fysiotherapie, sportfysiotherapie, hart, vaat en longfysiotherapie en fysiotherapie t.b.v. verstandelijke beperkten. Sinds eind 2021 ben ik werkzaam als regio adviseur Zuid West Nederland.  
In het verleden heb ik o.a. in de energiesector gewerkt en heb bovendien een aantal jaren gezondheidscentra ontwikkeld. Zodoende heb ik ruime ervaring opgebouwd in het ontwikkelen van interdisciplinaire zorg. Ik zet me met veel enthousiasme in om de fysiotherapeuten, de praktijken en de samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij de steeds verdergaande mono- en interdisciplinaire samenwerking in deze regio. Passende zorg is hierbij het kernbegrip. De advisering en ondersteuning richt zich naast de verhoging van de kwaliteit van de zorgverlening ook op het juist en krachtig positioneren van de fysiotherapie in het lokale zorglandschap. 

[email protected]

06-25 06 02 42