kngf---selectie---lr--041--mcklin-fotografie.jpg
11 september 2020

Regio Zuidoost Nederland

Josette Driessen en Arjan Visscher vertegenwoordigen de regio Zuidoost-Nederland

Arjan Visscher

Dichtbij de leden staan en hun behoeften en problemen begrijpen. Dat is waar ik voor sta als Ledenadviseur! Dit betekent met veel energie gericht meedenken over innovaties en kansen verzilveren in nieuwe en bestaande markten.

Mijn omgeving kenmerkt mij als een betrokken en stabiel persoon. Iemand die mensen inspireert en oog heeft voor verschillende belangen. Dit komt overeen met de waarden waar ik vanuit leef en werk. Oprechte aandacht voor mensen en maatschappelijke onderwerpen vind ik belangrijk. Mijn kracht ligt in het bekijken van verschillende aspecten vanuit meerdere invalshoeken,  deze met elkaar te verbinden en daarop concrete acties te ondernemen.

In mijn professionele loopbaan heb ik in ruime mate kennis en ervaring opgedaan binnen het ondernemerschap, innovatie en praktijkadvisering. Als ondernemer in de fysiotherapeutische zorg is het opbouwen van een multidisciplinair centrum voor beweegzorg een prachtige en leerzame ervaring geweest. Het ontwikkelen en implementeren van dienstverlening voor de fysiotherapeutische praktijk en belanghebbenden staat centraal in mijn advieswerk. 

Contactgegevens:
E             [email protected]
T             06 55 32 78 69

Josette Driessen

Als regioadviseur sta ik voor je klaar met hulp en advies. Ik bied professionele ondersteuning bij het inspelen op ontwikkelingen, trends en innovaties die voor jou van belang zijn als fysiotherapeut. Daartoe beschik ik over een gedegen opleiding en achtergrond en over een ruime werkervaring; al minstens 10 jaar als adviseur in de regio voor het KNGF. De diensten en producten van het KNGF en mijn netwerk, waarin de diverse stakeholders goed vertegenwoordigd zijn, zet ik graag in om vragen te beantwoorden.

Van huis uit ben ik orthopedagoog. Daarnaast heb ik de Voortgezette Opleiding bedrijfskunde in de Zorgsector voltooid. Ook ben ik geschoold op het vlak van bestuurskunde, projectmanagement, samenwerking, beleidsontwikkeling, communicatie en onderzoek. In de zorgsector was ik onder meer werkzaam als beleidsmedewerker/bestuurssecretaris.

De rode draad in mijn loopbaan is het scheppen van randvoorwaarden voor groei en ontwikkeling van mensen en organisaties. Mijn kracht ligt in het verbinden van mensen. Ik vind het belangrijk om leden goed te kennen en te weten wat hen bezighoudt. Dat inspireert mij om de beste service te leveren.

Contactgegevens:
E             [email protected]
T             06 51 07 56 88 (maaandag t/m donderdag)