kngf---selectie---lr--016--mcklin-fotografie.jpg
19 augustus 2020

Oncologiefysiotherapeut

De oncologiefysiotherapeut richt zich specifiek op stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten.

Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spanningsklachten, pijn, of verminderde spierkracht. Ook kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk of hobby’s. De oncologiefysiotherapeut kan helpen in alle fasen van de ziekte: de curatieve, palliatieve of terminale. Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen verschillen.

Chronische ziekte
Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut kan hierbij een ondersteunende rol vervullen of als coach in dit proces functioneren.

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL) in 1997 is de NVFL opgericht en bestaat inmiddels uit ruim 1000 geregistreerde leden.