kngf---selectie---lr--062--mcklin-fotografie.jpg
19 augustus 2020

Revalidatiefysiotherapie

De revalidatiefysiotherapeut werkt in een van de gespecialiseerde en wettelijk erkende revalidatie-instellingen.

Zowel jeugdige als volwassen revalidanten behoren tot de doelgroep. Klinische en poliklinische behandelingen behoren tot de mogelijkheden.

Uitgangspunten

Wat zijn de uitgangspunten van de revalidatiefysiotherapeut:

  • Herstel van activiteiten en participatie van de revalidant met als doel optimaal functioneren in de maatschappij.

  • De wensen van de revalidant zijn leidend.

De Nederlandse Vereniging van Revalidatie Fysiotherapeute (NVRF) draagt de kracht van de revalidatiefysiotherapie uit, maakt deze transparant, organiseert een zorgketen binnen de fysiotherapie en draagt daarbinnen zorg voor de optimale kwaliteit van de revalidatiefysiotherapie.