Wet en regelgeving

Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg
09 oktober 2023
Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Op het moment dat zorgverleners gegevens van cliënten met elkaar uitwisselen, gelden wettelijke regels. Bestaande wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) verplicht zorgverleners zorgvuldig met medische gegevens om te gaan. Deze wetten richten zich echter niet specifiek op elektronische gegevensuitwisseling. De wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens doet dat wel.

Lees verder
Functionaris voor de Gegevensbescherming
09 oktober 2023
Functionaris voor de Gegevensbescherming

Op 25-05-2018 is de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Je dient je, sinds dat moment, te buigen over de vraag of je een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) moet aanstellen.

Lees verder
Regels voor medische hulpmiddelen
15 juni 2023
Regels voor medische hulpmiddelen

Welke regels zijn er voor medische hulpmiddelen in fysiotherapiepraktijken? In dit stuk lees je er alles over.

Lees verder
Wat betekent de Wtza voor jouw praktijk?
29 maart 2023
Wat betekent de Wtza voor jouw praktijk?

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingegaan. KNGF heeft zich samen met de eerstelijns coalitie afgelopen jaren succesvol verzet tegen een deel van de administratieve lasten die VWS oplegt. Zo is de verplichte accountantsverklaring voor veel fysiotherapiepraktijken geschrapt. Echter, er zijn helaas toch nieuwe administratieve lasten bij gekomen. KNGF is hier principieel op tegen. De regels zijn echter gepubliceerd, daarom hieronder meer informatie.

Lees verder
Wet medezeggenschap cliënten zorgsector 
18 september 2021
Wet medezeggenschap cliënten zorgsector 

Sinds 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz 2018) in werking. Fysiotherapiepraktijken waar 26 of meer natuurlijke personen structureel zorg verlenen, zijn verplicht een cliëntenraad te hebben. 

Lees verder
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
23 juli 2020
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht in Nederland en alle overige Europese lidstaten. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Lees verder