kngf---selectie---lr--016--mcklin-fotografie.jpg
18 september 2020

Wet medezeggenschap cliënten zorgsector 

Sinds 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz 2018) in werking. Fysiotherapiepraktijken waar meer dan 25 natuurlijke personen structureel zorg verlenen, zijn verplicht een cliëntenraad te hebben. 

Stappenplan 

Valt jouw praktijk onder deze regeling? We maakten voor onze leden een stappenplan hoe een cliëntenraad op te zetten. In 14 stappen beschreven we hoe je dit doet: 

 • Stap 1 – Werkgroep 

 • Stap 2 – Advies 

 • Stap 3 – Visie 

 • Stap 4 – Samenstelling 

 • Stap 5 – Profielschets 

 • Stap 6 – Selectieprocedure 

 • Stap 7 – Middelen 

 • Stap 8 – Zoek kandidaten 

 • Stap 9 – Benoeming leden 

 • Stap 10 – Bekendmaking 

 • Stap 11 – Deskundigheidsbevordering 

 • Stap 12 – Werkplan 

 • Stap 13 –Medezeggenschapsregeling 

 • Stap 14 – Huishoudelijk reglement 

Naar het stappenplan 

Het stappenplan is door het KNGF opgesteld in samenwerking met de andere koepelorganisaties in de eerste lijn – LHV, InEen, KNMT, en ANT - en met de koepelorganisaties van cliëntenraden LSR en NCZ. 

Model-medezeggenschapsregeling 
Uiterlijk 1 januari 2021 moeten de cliëntenraden een medezeggenschapsregeling hebben opgesteld. Het KNGF en de andere eerstelijnspartijen ontwikkelen op dit moment samen met LSR en NCZ een model-medezeggenschapsregeling. Aan de hand van dit model kunnen fysiotherapiepraktijken samen met hun cliëntenraad een eigen medezeggenschapsregeling opstellen.