Wet en regelgeving

Het medisch beroepsgeheim
13 december 2023
Het medisch beroepsgeheim

Alle hulpverleners met een BIG-registratie moeten zich houden aan het medisch beroepsgeheim. Je mag daarom als fysiotherapeut geen informatie over de patiënt delen zonder dat je daarvoor toestemming hebt gekregen van de patiënt.

Lees verder
Beroepscode voor de Fysiotherapeut
05 december 2023
Beroepscode voor de Fysiotherapeut

De beroepscode is een leidraad voor professioneel handelen en geeft fysiotherapeuten handvatten om een afweging te maken bij morele dilemma's.

Lees verder
Letselschade: verzoek om rapportage of verslag
25 september 2023
Letselschade: verzoek om rapportage of verslag

Wat doe je als fysiotherapeut met het verzoek om een rapportage of verslag van een letselschadebureau of -advocaat? Je leest het op deze pagina.

Lees verder
Handreiking behandelingsovereenkomst
15 augustus 2023
Handreiking behandelingsovereenkomst

Een patiënt kan een behandelingsovereenkomst altijd opzeggen. Een zorgaanbieder kan dat niet zomaar. De wet geeft aan dat het opzeggen alleen kan als daar gewichtige redenen voor zijn. De zorgaanbieder moet hier wel heel terughoudend mee omgaan omdat een patiënt voor de zorg meestal afhankelijk is van de zorgverlener. Met die afhankelijkheid en de gezondheidstoestand van de patiënt moet ook jij als fysiotherapeut rekening houden als je besluit om een patiënt niet (meer) te behandelen, toch hoef je niet alles te accepteren van een patiënt.

Lees verder
Behandeling van minderjarigen
18 september 2020
Behandeling van minderjarigen

Mag je een kind van 12 behandelen zonder toestemming van zijn ouders? En hoe zit het met iemand van 17 jaar? Wat moeten de ouders dan wél weten en wat blijft tussen jou en je patiënt?

Lees verder