kngf---selectie---lr--014--mcklin-fotografie.jpg
15 augustus 2023

Handreiking behandelingsovereenkomst

Een patiënt kan een behandelingsovereenkomst altijd opzeggen. Een zorgaanbieder kan dat niet zomaar. De wet geeft aan dat het opzeggen alleen kan als daar gewichtige redenen voor zijn. De zorgaanbieder moet hier wel heel terughoudend mee omgaan omdat een patiënt voor de zorg meestal afhankelijk is van de zorgverlener. Met die afhankelijkheid en de gezondheidstoestand van de patiënt moet ook jij als fysiotherapeut rekening houden als je besluit om een patiënt niet (meer) te behandelen, toch hoef je niet alles te accepteren van een patiënt.

In de KNGF handreiking Niet-aangaan of beëindiging van de behandelingsovereenkomst staat aan welke regels je je moet houden op het moment dat je een patiënt niet (meer) wilt of kunt behandelen.