kngf---selectie---lr--002--mcklin-fotografie---kopie.jpg
05 december 2023

Beroepscode voor de Fysiotherapeut

De beroepscode is een leidraad voor professioneel handelen en geeft fysiotherapeuten handvatten om een afweging te maken bij morele dilemma's.

Beroepscode voor de Fysiotherapeut

Neem je wel of niet een cadeautje van je patiënt aan? Geef je wel of niet gehoor aan gevoelens voor een patiënt? Alle fysiotherapeuten krijgen tijdens hun carrière wel eens te maken met een moreel dilemma; van klein tot complex. Hoe bepaal je of jouw handelen goede zorg is in deze concrete situatie, op dat moment, in die omstandigheid?

Fysiotherapeuten zullen zich er altijd van bewust moeten zijn dat waarden en normen, maar ook gevoelens en opvattingen een rol spelen tijdens het zorgverleningsproces en in de communicatie. De Beroepscode voor de fysiotherapeut bevat een verzameling waarden en normen die als leidraad dienen voor het professioneel handelen en je krijgt handvatten om afwegingen te maken.

De Beroepscode en de toelichting zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.

Nederlands (versie 2022):

Engelstalig (vertaald in 2023):

De Beroepscode voor de fysiotherapeut is samengesteld door de Ethiekcommissie en vastgesteld door de AV.

Vind ook op het KNGF Kennisplatform de Beroepscode voor de fysiotherapeut.

Tuchtrecht door de Commissie van Toezicht Fysiotherapie

Als KNGF-lid of KRF NL-geregistreerde ben je gebonden aan het verenigingstuchtrecht neergelegd in het Reglement Tuchtrechtspraak KNGF. Als een collega, een patiënt of een andere belanghebbende een klacht over je handelen indient, dan doet de Commissie van Toezicht Fysiotherapie (Commissie) daarover een gemotiveerde uitspraak. Zo draagt het tuchtrecht bij aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening fysiotherapie. Overigens toetst ook het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg het handelen aan de Beroepscode.

De Commissie kan oordelen of het handelen van een fysiotherapeut strijdig is met de Beroepscode. Bijvoorbeeld wanneer het handelen: nalatig is, het vertrouwen in de fysiotherapie ondermijnt, strijdig is met de waardigheid of de belangen van de fysiotherapie of oncollegiaal is.

Reglement tuchtrechtspraak KNGF 

Klacht indienen

Iedere rechtsreeks belanghebbende kan een klacht indienen bij: 

Commissie van Toezicht Fysiotherapie
t.a.v. de secretaris
Postbus 248
3800 AE Amersfoort