kngf---selectie---lr--023--mcklin-fotografie.jpg
18 augustus 2020

Ethiekcommissie

De Ethiekcommissie draagt zorg voor ethische reflectie en discussie binnen de beroepsgroep fysiotherapie en haar leden.

Ethiekcommissie 

Aan de hand van de actuele ontwikkelingen benoemt en beschrijft de Ethiekcommissie beroepsethische kwesties en adviseert het bestuur van het KNGF en de besturen van de specialistenverenigingen. Daarnaast draagt de Ethiekcommissie zorg voor het actualiseren van de Beroepscode

Taken Ethiekcommissie 

Aan de hand van de actuele ontwikkelingen benoemt en beschrijft de Ethiekcommissie beroepsethische kwesties en adviseert het bestuur van het KNGF en de besturen van de specialistenverenigingen. 

Daarnaast draagt de Ethiekcommissie zorg voor het actueel houden van de beroepsethiek en gedragsregels of indien nodig hiervoor wijzigingsvoorstellen bij de beroepsgroep in te dienen. 

De Ethiekcommissie bestaat uit: 
Voorzitter:
Natasja Haneveer
Leden:
Marije Bunskoek 
José van Esch-Smeenge
Roel van Oorsouw
Eric Passchier