kngf---selectie---lr--019--mcklin-fotografie.jpg
23 juli 2020

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht in Nederland en alle overige Europese lidstaten. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De overheid heeft een handleiding gepubliceerd waarin de belangrijkste bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daarop betrekking hebbende uitvoeringswet worden toegelicht. De handleiding bevat een aantal checklists (op pagina 15 t/m 18) over de plichten van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker (je EPD leverancier), wat in de verwerkersovereenkomst met uw EPD moet zijn opgenomen en welke informatie je aan de betrokkene (je patiënt) dient te verstrekken.

De handleiding kun je downloaden via de website van de Rijksoverheid.