kngf---selectie---lr--005--mcklin-fotografie---kopie.jpg
23 november 2023

Wet BIG

De Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) heeft als doel de kwaliteit in de gezondheidszorg hoog te houden en patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners, zoals fysiotherapeuten. Op deze pagina lees je meer over wat de wet inhoudt, het BIG-register en de rol van het KNGF.

De Wet BIG classificeert beroepen in de gezondheidszorg in drie hoofdcategorieën op basis van wettelijke artikelnummers: artikel 3, artikel 34 en artikel 36a. Beroepen die vallen onder artikel 14 worden beschouwd als wettelijk erkende specialismen. Artikel 3-beroepen hebben een beschermde beroepstitel en vallen onder het medisch tuchtrecht. Zorgverleners opgenomen in artikel 3, zoals fysiotherapeuten, zijn verplicht om geregistreerd te staan in het BIG-register.

BIG-register

Het BIG-register is een wettelijk, online en openbaar register. Het geeft duidelijkheid over de bevoegdheid (de juiste kwalificaties) van de zorgverleners die werken in deze beroepen. Het register wordt uitgevoerd door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Wil je meer weten over registratie in het BIG-register? Kijk dan op deze pagina

Wil je meer weten over herregistratie in het BIG-register? Kijk dan op deze pagina.

Rol van het KNGF 

Het KNGF heeft periodiek overleg met VWS en het CIBG (een uitvoeringsinstantie van het ministerie VWS) waarin diverse punten worden besproken over de Wet BIG en het BIG-register. Het KNGF ontvangt dan ook graag de issues die leden ervaren bij de uitvoering van de Wet BIG. Dit kan via [email protected].  

Weet wel dat het CIBG als uitvoerder van het BIG-register het centrale aanspreekpunt is voor vragen over het register. Het BIG-register is te bereiken via: