kngf---selectie---lr--005--mcklin-fotografie---kopie.jpg
19 augustus 2020

BIG register

In het BIG-register staan zorgverleners die bevoegd zijn om hun beroep uit te oefenen. Deze zorgverleners kunnen zich in het BIG-register registreren als zij voldoen aan de wettelijke opleidingseisen die voor hun beroep gelden. Met een BIG-registratie mogen zij hun beroepstitel gebruiken. Zij vallen dan ook onder het tuchtrecht.

Registreren in het BIG-register

Het registreren in het BIG-register is een taak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De overheid, het CIBG, beheert het BIG-register.

Meer informatie over BIG- registratie? Lees verder op de pagina’s van het BIG-register:

(Her)registratie in het BIG-register

Je mag alleen de titel fysiotherapeut voeren als je geregistreerd staat in het BIG-register. Om deze titel te mogen (blijven) voeren moet je je elke vijf jaar opnieuw registreren als fysiotherapeut in het BIG-register.

Hoe werkt de herregistratie in het BIG-register?
Een half jaar voor je Uiterste Herregistratie Datum (UHD) krijg je van het CIBG een brief waarin je wordt gewezen op de naderende herregistratie voor BIG. Je moet dan zelf een aanvraag voor herregistratie bij het BIG-register doen. Dit doe je door in te vullen hoeveel uur relevante werkervaring je de afgelopen vijf jaar hebt verricht.

‘Relevante werkervaring is opgedaan op het gebied van de individuele gezondheidszorg, valt binnen het deskundigheidsgebied van de fysiotherapie, is minstens op hetzelfde niveau uitgevoerd als het niveau van de opleiding en is uitgevoerd tijdens een registratie in het desbetreffende register van het land waar werkervaring is opgedaan.’

Meer informatie vind je in het Beoordelingskader voor BIG-herregistratie.

Controle door CIBG
Selectiegewijs controleert het CIBG. Als je binnen de selectie valt, dien je op verzoek je eigen verklaring met bewijsstukken te onderbouwen. Voor fysiotherapeuten in loondienst en zelfstandige beroepsbeoefenaren gelden verschillende bewijsstukken. Wanneer je bijvoorbeeld langere tijd ziek bent geweest of in het buitenland hebt gewerkt dan kan het lastiger zijn om te voldoen aan de eisen voor herregistratie. Lees in dat geval het Beoordelingskader voor BIG-herregistratie goed door en neem bij twijfel contact op met het BIG-register.

Meer informatie over BIG-herregistratie? Lees verder op de pagina’s van het BIG-register:

Rol KNGF

Het CIBG voert de wet uit en is het centrale punt voor vragen en klachten over het BIG-register. Het KNGF heeft periodiek overleg met onder andere het Ministerie van VWS en het CIBG over de voorwaarden en de uitvoering van de Wet BIG. In het overleg neemt het KNGF knelpunten mee die leden ervaren omtrent de uitvoering van de wet BIG. Het KNGF ontvangt dan ook graag de knelpunten die leden ervaren om deze te inventariseren. Dit kan via [email protected]. Het KNGF neemt echter geen (individuele) vragen en klachten in behandeling, dat is de taak van het CIBG.

Vragen over BIG?

Voor vragen omtrent BIG (her)registratie raden we je aan contact op te nemen met het CIBG. Dat kan via:

BIG-informatielijn: 0900 89 98 225 (maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur)
E-mail: [email protected]
Website: www.bigregister.nl
Twitter: @BIGregister