23 november 2023

Herregistratie BIG

Op deze pagina lees je meer over herregistratie BIG: hoe het in z'n werk gaat en welke scholing je eventueel kan volgen als je niet voldoet aan de werkervaringseis.

BIG-herregistratie 

Om bevoegd te blijven werken als fysiotherapeut moet je je elke vijf jaar herregistreren in het BIG-register. Om te herregistreren moet je voldoen aan een werkervaringseis. Dit houdt in dat je in vijf jaar 2080 uur aantoonbaar gewerkt hebt als fysiotherapeut. Er zijn wel uitzonderingen, zoals gelijkgestelde werkzaamheden. Voor meer informatie, zie het Beoordelingskader fysiotherapeuten.  

Hoe werkt herregistratie 

Een half jaar voor je Uiterste Herregistratie Datum (UHD) krijg je van het CIBG een brief waarin je wordt gewezen op de naderende noodzaak tot herregistratie in het BIG-register. Je moet hiervoor zelf een aanvraag doen. Dit doe je door in te vullen hoeveel uur relevante werkervaring je de afgelopen vijf jaar hebt verricht. 
Het kan zijn dat het CIBG de aanvraag controleert, dit gebeurt steekproefsgewijs. Wanneer je geselecteerd bent, vraagt het CIBG je om bewijsstukken aan te leveren om je werkervaring aan te tonen. Lees hier meer over het aanleveren van bewijsstukken.  

Scholing herregistratie 

Wanneer je niet kan voldoen aan de werkervaringseis van 2080 uur voor herregistratie in het BIG-register is het mogelijk om een scholing te volgen. Dit kan aan de Hogeschool Leiden of de Hanzehogeschool Groningen.