fysios-bij-pc_medium.jpg
24 april 2024

Voorbehouden handelingen in de Wet BIG

Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die, volgens de Wet BIG, alleen mogen worden uitgevoerd door beroepsbeoefenaars die zelfstandig bevoegd zijn. Dit heeft te maken met de potentiële risico’s die deze handelingen met zich meebrengen.

Wanneer je als beroepsbeoefenaar niet zelfstandig bevoegd bent om deze voorbehouden handelingen uit te voeren dan bestaat er de mogelijkheid om dit wel te doen via een opdrachtsconstructie. Vanwege de potentiële risico’s zitten aan deze opdrachtsconstructie voorwaarden verbonden. In de praktijk is het niet altijd duidelijk wat die voorwaarden precies zijn. Om die reden heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onlangs een nieuwe uitleg gegeven over voorbehouden handelingen. Wat dit betekent voor de fysiotherapeut beschrijven we hieronder.

Wat zijn de mogelijkheden voor een fysiotherapeut? 

De fysiotherapeut kent geen voorbehouden handelingen. Hij/zij werkt in opdracht van een zelfstandig bevoegde zorgverlener, bijvoorbeeld een arts. Binnen het deskundigheidsgebied van de fysiotherapeut zien we mogelijkheden op het gebied van het geven van injecties in opdracht van een arts. Denk hierbij aan intra-articulair injecteren. De fysiotherapeut handelt in opdracht, voelt zich bekwaam en handelt volgens de aanwijzingen. De fysiotherapeut kan zich als opdrachtnemer bekwaam achten wanneer hij/zij kennis en vaardigheden beschikt over het ziektebeeld, de handelingen, technieken, doel, anatomie, risico’s, voor- en nazorg en eventuele complicaties. Daarbij is er kennis van veiligheids-en hygiënerichtlijnen en is er vaardigheid met betrekking tot de uitvoering van de handeling en de bijkomende activiteiten. 

Wat mag de fysiotherapeut niet? 

De fysiotherapeut mag als opdrachtnemer geen indicatie stellen en ook de handeling niet zonder opdracht uitvoeren, dat doet de opdrachtgever. Het is van belang dat zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer van mening zijn dat de opdrachtnemer bekwaam is om de voorbehouden handeling uit te voeren. 

Advies KNGF 

Het KNGF adviseert je om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de beschreven voorwaarden. Belangrijk is dat de opdracht in wederzijdse overeenstemming gebeurt. Wij adviseren om dit schriftelijk vast te leggen. Voer geen opdracht uit als je je niet bekwaam voelt. Als opdrachtnemer ben je ervoor verantwoordelijk dat je de opdracht op de juiste wijze uitvoert, aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgt en dat je er terecht vanuit gaat dat je bekwaam bent. Met die verantwoordelijkheid ben je ook tuchtrechtelijk aansprakelijk.

Stroomschema

In het stroomschema hieronder zie je hoe je kunt omgaan met een opdracht voorbehouden handeling. Je kunt het ook downloaden.