Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie

KNGF, SKF en VvOCM hebben samen met Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland een Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie ontwikkeld, onder begeleiding van het Zorginstituut.

Wat is het Kwaliteitskader?

Fysiotherapie en oefentherapie willen volwaardig deel uitmaken van het zorgstelsel. Om dit voor elkaar te krijgen, is een duidelijke positie van de fysio- en oefentherapeut en een betere toegang tot deze zorg nodig. Het opstellen van een Kwaliteitskader is de eerste stap in dit proces. Het Kwaliteitskader is belangrijk voor de professionalisering van de beroepsgroepen.

In het Kwaliteitskader staat beschreven wat onder goede fysio- en oefentherapie wordt verstaan en wat patiënten mogen verwachten. Het uitgangspunt van het Kwaliteitskader is de wens van de patiënten. En dit is het eerste kwaliteitskader dat is opgesteld vanuit de principes van passende zorg. Daarnaast vind je in het kader een overzicht van onze ambities waar we als beroepsgroepen aan willen werken. In het Kwaliteitskader zijn ook afspraken vastgelegd over hoe fysio- en oefentherapeuten de zorg evalueren, zonodig aanpassen en borgen. Met elkaar en samen met de patiënt. Zo verbeteren we samen de zorg.

 

test

Animatie Kwaliteitskader

 

Binnenkort in te zien: Kwaliteitskader

De informatie op deze pagina wordt de komende tijd aangevuld. In de samenvatting lees je alvast de belangrijkste punten uit het kader en wat dit voor de fysiotherapeuten betekent. Uiterlijk begin oktober komt het volledige document beschikbaar. Op dit moment komen de eerste reacties en vragen al binnen. De antwoorden op de veelgestelde vragen vind je in deze lijst.

In gesprek over het Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader is belangrijk voor alle fysiotherapeuten en de professionalisering van het vak. Daarom organiseren we in de maanden oktober en november vier online bijeenkomsten voor alle fysiotherapeuten, lid (gratis) en niet-lid (€25). Naast dat de inhoud van het Kwaliteitskader wordt toegelicht, krijg je de kans om je vragen en aandachtspunten te bespreken met het bestuur KNGF en de betrokken beleidsmedewerkers. Meld je aan voor een van de bijeenkomsten.