foto-twan-verboom-2.jpg
08 oktober 2023

'De beroepsgroep moet volwassen worden'

Fysiotherapeut Twan Verboom in FysioPraxis nummer 8 waarom hij het Kwaliteitskader belangrijk vindt voor de beroepsgroep.

In het kwaliteitskader staan normen en richtlijnen voor de beroepsgroepen. Ook besteedt het aandacht aan het veilig vastleggen van data om de voortgang van de kwaliteitsontwikkeling te borgen. Daarnaast wordt er meer nadruk gelegd dan voorheen op wat de patiënt wil en op het gezamenlijk nemen van beslissingen door fysiotherapeut en patiënt. ‘Het kwaliteitskader is een stap in de richting van volwassenheid van de sector’, zegt fysiotherapeut Twan Verboom.

Lees het hele interview

 

Over het Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie  
De afgelopen maanden hebben diverse zorgpartijen gewerkt aan het Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie. In dit kader staat beschreven wat onder goede fysio- en oefentherapie wordt verstaan en wat patiënten mogen verwachten. Ook zijn afspraken vastgelegd over hoe fysio- en oefentherapeuten deze zorg evalueren en borgen, met elkaar en samen met de patiënt. Daarnaast biedt het Kwaliteitskader een overzicht van ontwikkelpunten waar we als beroepsgroepen meer over willen leren en verbeteren. De ontwikkeling van het kwaliteitskader maakt onderdeel uit van een adviestraject dat moet leiden tot betere toegang tot fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg. Hier lees je meer over het Kwaliteitskader