guido.png
08 oktober 2023

Het Kwaliteitskader: wat levert het op en wie gaat dat betalen?

In FysioPraxis nummer 8 gaat Guido van Woerkom in op het belang en de financiering van het Kwaliteitskader.

'Vrijwel iedere beroepsgroep in de zorgsector heeft haar eigen 
kwaliteitskader, en dat verdienen de fysiotherapeuten en 
oefentherapeuten dus ook. Het goede nieuws is dat we dit 
kwaliteitskader inmiddels af hebben. Dat wil zeggen: we zijn 
het over de inhoud eens. Op de ALV op 23 november leggen we het 
aan alle leden voor.'

Lees de column van Guido van Woerkom

 

Over het Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie  
De afgelopen maanden hebben diverse zorgpartijen gewerkt aan het Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie. In dit kader staat beschreven wat onder goede fysio- en oefentherapie wordt verstaan en wat patiĆ«nten mogen verwachten. Ook zijn afspraken vastgelegd over hoe fysio- en oefentherapeuten deze zorg evalueren en borgen, met elkaar en samen met de patiĆ«nt. Daarnaast biedt het Kwaliteitskader een overzicht van ontwikkelpunten waar we als beroepsgroepen meer over willen leren en verbeteren. De ontwikkeling van het kwaliteitskader maakt onderdeel uit van een adviestraject dat moet leiden tot betere toegang tot fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg. Hier lees je meer over het Kwaliteitskader