COPD [richtlijn]

-

De richtlijn COPD van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is een leidraad voor de fysiotherapeut bij de behandeling van patiƫnten met deze aandoening. Voor informatie over de vergoedingsaanspraak COPD en hoe deze zich verhoudt tot de richtlijn, zie bijlage: Discrepantie tussen vergoedingsaanspraak en richtlijn COPD.pdf