Het KNGF is er voor u!

Wij zijn er voor u als fysiotherapeut. Altijd aan de slag om uw werk makkelijker te maken. Of u nu werkt in de 1e lijn, intramuraal, in loondienst, als ondernemer of nog studeert.

Uw belangen behartigd en uw positie versterkt

Het KNGF komt op voor uw belangen. Dit gebeurt op landelijk niveau via de politieke lobby in Den Haag en de ministeries, maar ook bij het Zorginstituut, Zorgverzekeraars Nederland, de NZa en de Patiëntenfederatie. Daarnaast vinden overleggen plaats met de individuele zorgverzekeraars. Inzet zijn o.a. administratieve lastenverlichting en goede inkoopvoorwaarden.

Positionering van fysiotherapie bij consumenten en stakeholders

Het KNGF voert campagnes om consumenten te informeren over de kwaliteit van hun zorgverzekering en om de meerwaarde van fysiotherapie onder de aandacht te brengen bij de Nederlandse bevolking, maar ook bij huisartsen en medisch specialisten. Met het programma ‘intramuraal’ draagt het KNGF bij aan de kennis over en de zichtbaarheid van intramuraal werkzame fysiotherapeuten. Onder de titel ‘Beweegzorg’ is het KNGF een omvangrijk programma gestart dat gericht is op de positionering van fysiotherapeuten in het sociaal domein.

 

Het KNGF biedt u meer naast bovenstaande activiteiten, bekijk uw voordelen.

Student, in loondienst en als ondernemer.

Voor fysiotherapeuten in loondienst is er nu een actie waardoor u zeer aantrekkelijk lid kunt worden van het KNGF.

 

Aanmelden lidmaatschap

Trefwoorden:

Kennishouder bij het KNGF

Medewerker ledenadministratie
Hebt u een vraag over uw lidmaatschap? We helpen u graag.
Medewerker ledenadministratie, Ledenadministratie, (033) 467 29 29 (kies 1), ledenadministratie@kngf.nl