Zoekresultaten

30 mei 2024

Publicatie raamwerk nieuwe richtlijn SAPS

De uitgangsvragen voor de nieuwe KNGF-richtlijn Schouderklachten zijn vastgesteld in het ‘raamwerk’.

Lees verder

02 april 2024

Nieuwe Paramedische richtlijn Kwetsbare ouderen

'Samenwerken aan gezondheid en zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen.' Het aantal thuiswonende ouderen dat intensieve zorg nodig heeft, zal de komende 25 jaar bijna verdubbelen. Met als gevolg meer ziekenhuisopnames en een grotere druk op de zorg en mantelzorgers. De nieuwe Paramedische richtlijn Kwetsbare ouderen is daarom van groot belang.

Lees verder

05 maart 2024

Focus op persoonsgerichte zorg in herziene KNGF-richtlijn Hartrevalidatie

Niet alle patiënten met coronairlijden of chronisch hartfalen revalideren na ontslag uit het ziekenhuis en een deel stopt in de loop van het programma. Dat moet beter! Hartrevalidatie zorgt namelijk voor 50% minder kans op nieuwe hartproblemen en 35% minder kans om te overlijden door hartproblemen. Daarom is de belangrijkste wijziging ten opzichte van de richtlijn uit 2011 dat we niet meer uitgaan van een standaard hartrevalidatieprogramma. De herziene richtlijn geeft de aanbeveling om persoonsgerichte zorg in te zetten, waarbij het klinisch redeneren van de therapeut en het samen beslissen met de patiënt centraal staat.

Lees verder

30 januari 2024

Uitbreiding KomPas helpt mensen met sPAV en fysiotherapeuten samen te beslissen

De innovatieve tool KomPas is uitgebreid. De uitbreiding helpt mensen met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV) en fysio- en oefentherapeuten samen te beslissen over het behandelplan.

Lees verder

07 december 2023

KNGF lanceert nieuwe richtlijn Zorg op Afstand

Om therapeuten te helpen bij het maken van klinische beslissingen over de inzet en invulling van zorg op afstand geeft de nieuwe KNGF-richtlijn Zorg op Afstand praktische aanbevelingen en handvatten.

Lees verder

17 november 2023

Lancering Paramedische Richtlijn Parkinson met beslisondersteuning

Het is zover! De nieuwe Paramedische Richtlijn Parkinson met Actieve Beslisondersteuning is landelijk beschikbaar. Voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten is dit vanaf nu de geldende richtlijn Parkinson.

Lees verder

07 november 2023

Nieuwe richtlijn Zelfmanagementondersteuning in de langdurige zorg

In opdracht van Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is de richtlijn ‘Zelfmanagementondersteuning in de langdurige zorg’ ontwikkeld.

Lees verder

07 november 2023

Herziening richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie

Op initiatief van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is in 2021 gestart met de herziening van de richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie.

Lees verder

07 november 2023

Nieuwe richtlijn diagnostiek en behandeling reuscelarteriitis (RCA)

Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) is de richtlijn diagnostiek en behandeling reuscelarteriitis (RCA) ontwikkeld.

Lees verder

12 september 2023

NHG-standaard Bedplassen (voorheen Enuresis nocturna)

Begin dit jaar is de herziene NHG-standaard Bedplassen gepubliceerd. Het doel van de NHG-standaard is om aanbevelingen te geven voor de huisarts voor de diagnostiek en behandeling van patiënten die bedplassen. De huisarts en de fysiotherapeut werken veel samen. Het is daarom van belang dat de fysiotherapeut op de hoogte is van het beleid van de huisarts en de rol die de fysiotherapie hierin kan hebben. Vooral de (kinder)(bekken)fysiotherapeuten spelen hierbij een belangrijke rol

Lees verder