Zoekresultaten

30 januari 2024

Uitbreiding KomPas helpt mensen met sPAV en fysiotherapeuten samen te beslissen

De innovatieve tool KomPas is uitgebreid. De uitbreiding helpt mensen met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV) en fysio- en oefentherapeuten samen te beslissen over het behandelplan.

Lees verder

07 december 2023

KNGF lanceert nieuwe richtlijn Zorg op Afstand

Om therapeuten te helpen bij het maken van klinische beslissingen over de inzet en invulling van zorg op afstand geeft de nieuwe KNGF-richtlijn Zorg op Afstand praktische aanbevelingen en handvatten.

Lees verder

17 november 2023

Lancering Paramedische Richtlijn Parkinson met beslisondersteuning

Het is zover! De nieuwe Paramedische Richtlijn Parkinson met Actieve Beslisondersteuning is landelijk beschikbaar. Voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten is dit vanaf nu de geldende richtlijn Parkinson.

Lees verder

07 november 2023

Nieuwe richtlijn Zelfmanagementondersteuning in de langdurige zorg

In opdracht van Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is de richtlijn ‘Zelfmanagementondersteuning in de langdurige zorg’ ontwikkeld.

Lees verder

07 november 2023

Herziening richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie

Op initiatief van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is in 2021 gestart met de herziening van de richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie.

Lees verder

07 november 2023

Nieuwe richtlijn diagnostiek en behandeling reuscelarteriitis (RCA)

Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) is de richtlijn diagnostiek en behandeling reuscelarteriitis (RCA) ontwikkeld.

Lees verder

12 september 2023

NHG-standaard Bedplassen (voorheen Enuresis nocturna)

Begin dit jaar is de herziene NHG-standaard Bedplassen gepubliceerd. Het doel van de NHG-standaard is om aanbevelingen te geven voor de huisarts voor de diagnostiek en behandeling van patiënten die bedplassen. De huisarts en de fysiotherapeut werken veel samen. Het is daarom van belang dat de fysiotherapeut op de hoogte is van het beleid van de huisarts en de rol die de fysiotherapie hierin kan hebben. Vooral de (kinder)(bekken)fysiotherapeuten spelen hierbij een belangrijke rol

Lees verder

12 september 2023

Richtlijn pijnmeting en behandeling bij kinderen

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) wordt de richtlijn pijnmeting en behandeling bij kinderen ontwikkeld. De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg van kinderen van 0 tot en met 18 jaar met pijn in de tweede en derde lijn, waaronder de fysiotherapeut. De rol van de (kinder)fysiotherapeut is zeer klein en beperkt tot algemene aanbevelingen met betrekking tot definitie van pijn bij kinderen.

Lees verder

12 september 2023

Richtlijn Sedatie en analgesie op de IC

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie is de richtlijn Sedatie en analgesie op de IC ontwikkeld. De aandachtspunten in deze richtlijn zijn niet alleen somatiek, agitatie en pijn, maar ook stressreductie en welbevinden. Dit alles met als einddoel een zo vlot mogelijk functioneel herstel met zo min mogelijk complicaties, zowel fysiek als mentaal. De richtlijn heeft voornamelijk betrekking op intensivisten en IC-verpleegkundigen. Daarnaast kan de richtlijn gebruikt worden door zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling op of na de Intensive Care, waaronder fysiotherapeuten. De rol van de fysiotherapeut is zeer klein en beperkt tot nonfarmacologische interventies.

Lees verder

11 juli 2023

Richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen herzien

In Nederland heeft naar schatting ruim de helft van de volwassenen overgewicht (50%), waarvan 15% ernstig overgewicht ofwel obesitas heeft (RIVM, 2023). Obesitas is een chronische ziekte.

Lees verder