Zoekresultaten

12 september 2023

Richtlijn Sedatie en analgesie op de IC

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie is de richtlijn Sedatie en analgesie op de IC ontwikkeld. De aandachtspunten in deze richtlijn zijn niet alleen somatiek, agitatie en pijn, maar ook stressreductie en welbevinden. Dit alles met als einddoel een zo vlot mogelijk functioneel herstel met zo min mogelijk complicaties, zowel fysiek als mentaal. De richtlijn heeft voornamelijk betrekking op intensivisten en IC-verpleegkundigen. Daarnaast kan de richtlijn gebruikt worden door zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling op of na de Intensive Care, waaronder fysiotherapeuten. De rol van de fysiotherapeut is zeer klein en beperkt tot nonfarmacologische interventies.

Lees verder

12 september 2023

Richtlijn pijnmeting en behandeling bij kinderen

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) wordt de richtlijn pijnmeting en behandeling bij kinderen ontwikkeld. De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg van kinderen van 0 tot en met 18 jaar met pijn in de tweede en derde lijn, waaronder de fysiotherapeut. De rol van de (kinder)fysiotherapeut is zeer klein en beperkt tot algemene aanbevelingen met betrekking tot definitie van pijn bij kinderen.

Lees verder

12 september 2023

NHG-standaard Bedplassen (voorheen Enuresis nocturna)

Begin dit jaar is de herziene NHG-standaard Bedplassen gepubliceerd. Het doel van de NHG-standaard is om aanbevelingen te geven voor de huisarts voor de diagnostiek en behandeling van patiënten die bedplassen. De huisarts en de fysiotherapeut werken veel samen. Het is daarom van belang dat de fysiotherapeut op de hoogte is van het beleid van de huisarts en de rol die de fysiotherapie hierin kan hebben. Vooral de (kinder)(bekken)fysiotherapeuten spelen hierbij een belangrijke rol

Lees verder

11 juli 2023

Richtlijn overgewicht en obesitas bij volwassenen herzien

In Nederland heeft naar schatting ruim de helft van de volwassenen overgewicht (50%), waarvan 15% ernstig overgewicht ofwel obesitas heeft (RIVM, 2023). Obesitas is een chronische ziekte.

Lees verder

09 juni 2023

Aanpassing en uitbreiding zorgstandaard Tabaksverslaving

Roken is een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid.

Lees verder

23 mei 2023

De webinar ‘Het hart van nu’- het vrouwenhart staat online!

Op cardiologisch gebied gaan ontwikkelingen snel! In dit Webinar komen de laatste medische ontwikkelingen en inzichten op het gebied van cardiologie en cardiothoracale chirurgie (CTC) aan bod, en de fysiotherapeutische behandelmogelijkheden van hartpatiënten met aandacht voor multidisciplinaire en transmurale zorg.

Lees verder

16 mei 2023

De KNGF-richtlijnen Oncologie en Zelfmanagement zijn vertaald naar het Engels!

Het KNGF vertaalt klinische praktijkrichtlijnen naar het Engels om ze internationaal toegankelijk te maken. Nu is het de beurt aan de KNGF-richtlijnen Oncologie en Zelfmanagement, naast de praktijkrichtlijn zijn ook de samenvatting en de verantwoording vertaald.

Lees verder

26 april 2023

Er is een nieuwe externe richtlijn beschikbaar!

Het KNGF participeert veelvuldig bij de ontwikkeling van richtlijnen die worden geïnitieerd door een externe partij. Betrokkenheid is van belang om fysiotherapeutische zorg op een juiste manier te positioneren in richtlijnen van andere organisaties. De externe richtlijnen op het Kennisplatform geven aanbevelingen over het leveren van hoog kwalitatieve zorg specifiek gericht op het fysiotherapeutisch handelen.

Lees verder