02 april 2024

Nieuwe Paramedische richtlijn Kwetsbare ouderen

'Samenwerken aan gezondheid en zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen.' Het aantal thuiswonende ouderen dat intensieve zorg nodig heeft, zal de komende 25 jaar bijna verdubbelen. Met als gevolg meer ziekenhuisopnames en een grotere druk op de zorg en mantelzorgers. De nieuwe Paramedische richtlijn Kwetsbare ouderen is daarom van groot belang.

Zowel fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, diëtisten als logopedisten spelen een rol bij het (vroegtijdig) signaleren van kwetsbaarheid bij deze groep. Zij kunnen door het bieden van de juiste begeleiding en behandeling de gezondheid en zelfstandigheid van kwetsbare ouderen verbeteren.

Kwetsbaarheid is een gezondheidsprobleem dat vaak voorkomt bij ouderen. Het kan ontstaan door allerlei oorzaken, zoals moeilijk kunnen bewegen, problemen met eten, eenzaamheid en problemen met het geheugen. De klachten zijn heel verschillend. Meestal hebben kwetsbare ouderen meer dan één klacht. Daarom is het zo belangrijk dat de verschillende zorgverleners samenwerken. Paramedische zorg kan helpen om iemand minder kwetsbaar te laten worden.

Initiatief van 6 paramedische beroepsgroepen

De beroepsverenigingen KNGF (fysiotherapeuten), VvOCM (oefentherapeuten), Ergotherapie Nederland, NVH (huidtherapeuten), NVD (diëtisten) en NVLF (logopedisten) hebben de handen ineengeslagen en samen deze nieuwe overkoepelende richtlijn ontwikkeld met subsidie van ZonMw. De richtlijn geeft praktische aanbevelingen voor de behandeling van kwetsbare ouderen voor paramedici in het algemeen en bevat modules specifiek voor elke beroepsgroep.

Algemene aanbevelingen

De richtlijn geeft aanbevelingen over de screening van ouderen op kwetsbaarheid, communicatie en samen beslissen en afstemming met andere zorgverleners. Om alle paramedische professionals hierbij te ondersteunen staan in de richtlijn bijvoorbeeld een meetinstrument en diverse tips.

Aanbevelingen voor fysio- en oefentherapeuten

In de richtlijn zijn modules opgenomen specifiek voor de verschillende beroepsgroepen. Naast het in kaart brengen van kwetsbaarheid en het toepassen van persoonsgerichte interventies, zijn de belangrijkste aanbevelingen voor fysio- en oefentherapeuten: 

  • Pas balanstraining toe bij kwetsbare ouderen of ouderen met een verhoogd valrisico, waarbij ook Tai Chi of proactieve en reactieve parcourstraining overwogen kunnen worden  
  • Pas een functionele trainingscomponent toe (bij voorkeur in de thuissituatie) bij alle kwetsbare ouderen die een training krijgen  
  • Overweeg bij het stimuleren van gezond beweeggedrag van de kwetsbare oudere rekening te houden met de beschreven contextuele factoren, interventie-eigenschappen en overige factoren  

Lees meer over de richtlijn

Op de website vind je de richtlijn en meer informatie, zoals een samenvattingskaart. Op dit moment zijn we nog informatie voor patiënten aan het ontwikkelen, een multidisciplinair webinar aan het organiseren en bezig met een e-learning die je ondersteunt bij het toepassen in de praktijk.

Naar richtlijn