30 mei 2024

Publicatie raamwerk nieuwe richtlijn SAPS

De uitgangsvragen voor de nieuwe KNGF-richtlijn Schouderklachten zijn vastgesteld in het ‘raamwerk’.

KNGF is in januari 2024 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe KNGF-richtlijn ‘Schouderklachten’; sinds mei afgebakend tot het onderwerp ‘Subacromiaal pijnsyndroom van de schouder (SAPS)’. Redenen hiervoor zijn dat het begrip en onderwerp ‘Schouderklachten’ als te omvangrijk werd gezien.

Uitgangsvragen

In het raamwerk zijn negen vragen opgenomen waarvoor de richtlijn  aanbevelingen gaat geven, zoals: Wat is de beste indeling om de multidisciplinaire samenwerking bij patiënten met SAPS te bevorderen?  En welke prognostische variabelen zijn belangrijk voor het inschatten van het beloop van pijn en functioneren bij mensen met schouderklachten op de korte en (middel) lange termijn? 

Input van fysiotherapeuten en andere betrokkenen

Deze nieuwe richtlijn vervangt het KNGF Evidence Statement ‘Subacromiale klachten’. In de voorbereidende fase van de richtlijnontwikkeling is input over ervaren knelpunten en verwachtingen gegeven door fysiotherapeuten, oefentherapeuten, patiënten, andere zorgverleners en relevante organisaties.

Bekijk het raamwerk