kngf---selectie---lr--002--mcklin-fotografie---kopie.jpg
05 februari 2024

Nieuwe richtlijn schouderklachten

KNGF is in januari 2024 gestart met de ontwikkeling van een nieuwe KNGF-richtlijn ‘Schouderklachten’.

Deze nieuwe richtlijn zal het KNGF Evidence Statement ‘Subacromiale klachten’ en de KNGF-richtlijn ‘KANS’ vervangen.

KNGF werkt hierin samen met de Vereniging voor Oefentherapeuten Caesar en Mensendieck (VvOCM) en heeft de inhoudsdeskundig wetenschappers prof. dr Bart Koes en Karin Hekman, MSc. aangetrokken voor de kerngroep.

Een richtlijn wordt ontwikkeld aan de hand van de KNGF-richtlijnmethodiek. Deze methodiek bestaat uit verschillende fasen: de voorbereidingsfase, ontwikkelfase, commentaar- en autorisatiefase en als laatste de disseminatie- en implementatiefase.

Voorbereidingsfase

De ontwikkeling van deze richtlijn zit op dit moment in de voorbereidingsfase. In deze fase wordt de projectgroep (werk- en klankbordgroep) samengesteld en vindt de knelpuntenanalyse plaats.

De ervaren knelpunten in de praktijk worden geanalyseerd met behulp van een schriftelijke knelpunteninventarisatie en in een focusgroep voor patiënten en een focusgroep voor therapeuten. Wil je meedoen aan de focusgroep voor therapeuten op maandag 11 maart 2024 (online van 19.00 - 21.00 uur)? Geef je dan op bij de richtlijnadviseur: [email protected]

Met alle input stelt de werkgroep daarna de uitgangsvragen op. Hierover wordt de klankbordgroep voor advies gevraagd.

Op basis van wat er uit de knelpuntenanalyse komt én de beschikbare kennis en middelen stellen we aan het eind van deze fase het ‘raamwerk van de richtlijn’ op met de werkgroep.

Het raamwerk beschrijft het doel, onderwerp, de doelgroep, de gebruikers van de richtlijn, de uitgangsvragen die in de richtlijn worden opgenomen en op welke manier de patiëntengroep bij de ontwikkeling van de richtlijn wordt betrokken. De richtlijn geeft uiteindelijk dus aanbevelingen voor de belangrijkste knelpunten en beschrijft niet (meer) het gehele zorgpad.