07 december 2023

KNGF lanceert nieuwe richtlijn Zorg op Afstand

Om therapeuten te helpen bij het maken van klinische beslissingen over de inzet en invulling van zorg op afstand geeft de nieuwe KNGF-richtlijn Zorg op Afstand praktische aanbevelingen en handvatten.

“Zorg op afstand wordt nog wisselend gebruikt, terwijl het veel potentie heeft binnen de fysio-en oefentherapeutische zorg”, zegt richtlijnadviseur Daniëlle Conijn. “Hierdoor krijgen patiënten die mogelijk voordeel hebben bij het ontvangen van zorg op afstand dit nu niet altijd aangeboden.” De richtlijn is tot stand gekomen samen met VvOCM (Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck), de Hogeschool Utrecht en Patiëntenfederatie Nederland. 

Wat is zorg op afstand? 

Zorgtechnologie kan als toevoeging, maar ook als vervanging van de oefen- of fysiotherapeutische behandeling aangeboden worden. De aanbevelingen in deze richtlijn hebben alleen betrekking op het aanbieden van zorgtechnologie als vervanging van de fysieke zorg; dit noemen we zorg op afstand. Voorbeelden van zorg op afstand zijn: een videoconsult, een app met oefeningen of het gebruik van een wearable. 

Deze vorm van zorg sluit aan bij nationale ambities om zorg in de toekomst effectief, toegankelijk en betaalbaar te houden en is eveneens een speerpunt voor het KNGF en de VvOCM.  

Zorg op afstand heeft veel potentie binnen de fysio- en oefentherapeutische zorg, omdat er vanuit de rol van de therapeut steeds meer nadruk ligt op de coachende rol en het bevorderen van zelfmanagement. Desondanks wordt zorg op afstand in de praktijk nog wisselend gebruikt, ook tijdens de coronapandemie. 

Generieke aanbevelingen 

Deze richtlijn is primair gericht op fysio- en oefentherapeuten, ongeacht de setting (eerstelijns­praktijk, een ziekenhuis of een revalidatie-instelling; mono- of multidisciplinaire setting). Maar geeft ook andere zorgverleners en beleidsmakers inzicht in de geboden zorg. De aanbevelingen zijn van toepassing op behandelingen van patiënten met alle aandoeningen.  

Deze richtlijn is ontwikkeld door middel van een nieuwe richtlijnenmethodiek. De aanbevelingen zijn tot stand gekomen door middel van literatuuronderzoek en interviews met patiënten en fysio- en oefentherapeuten over de ervaringen uit de praktijk. De werkgroep (met advies van de klankbordgroep) met fysio- en oefentherapeuten, patiënten en andere relevante stakeholders heeft deze informatie gebruikt en hiermee aanbevelingen opgesteld. 

De onderwerpen waarover aanbevelingen worden gegeven, zijn: 

  1. Het wel of niet toepassen van zorg op afstand 

  1. De vorm van zorg op afstand 

  1. De patiënt-therapeut-relatie rondom de inzet van zorg op afstand 

  1. Samen beslissen rondom de inzet van zorg op afstand 

Lees meer op het KNGF-kennisplatform