07 november 2023

Herziening richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie

Op initiatief van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is in 2021 gestart met de herziening van de richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met Dementie.

Het KNGF heeft commentaar gegeven op de conceptrichtlijn en in oktober jl. de richtlijn geautoriseerd. In geval van dementie zijn er specifieke accenten die anders zijn dan bij somatische ongeneeslijke ziekten, waaronder het beloop van de ziekte en de palliatieve zorgbenadering. Hierbij zijn gezamenlijke besluitvorming met betrokkenheid van de naasten en advance care planning nog meer van belang. Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor patiĆ«nten in de palliatieve fase, waaronder fysiotherapeuten. In de richtlijn vind je aanbevelingen die specifiek van toepassing zijn voor de (geriatrie)fysiotherapeut. 

Naar de richtlijn.