07 november 2023

Nieuwe richtlijn Zelfmanagementondersteuning in de langdurige zorg

In opdracht van Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ) is de richtlijn ‘Zelfmanagementondersteuning in de langdurige zorg’ ontwikkeld.

Het KNGF heeft commentaar gegeven op de conceptrichtlijn en in oktober jl. de richtlijn geautoriseerd. Zelfmanagement is het vermogen van mensen om hun ziekte, aandoening of beperking optimaal te kunnen inpassen in hun leven. Zelfmanagement wordt als één van de mogelijke oplossingen gezien om de langdurige zorg haalbaar te houden en aan behoeften van cliënten, naasten en zorgverleners te voldoen. Deze SKILZ-richtlijn is een aanvulling op de al bestaande richtlijnen (waaronder de KNGF-richtlijn Zelfmanagement), doordat deze richtlijn zich richt op een andere doelgroep en op een andere doelpopulatie. 

Naar de richtlijn.